MARGREET VAN PERSIE

Specialisaties: Margreet werkt als individueel (executive) coach, intervisiebegeleider van professionals en supervisor van coaches.
Ze biedt biedt ruimte en veiligheid om naar alles te kijken wat zich aandient. Je sterke kanten en ook je minder sterke kanten.

Ze is een gesprekspartner die door achtergrond en (levens)ervaring kan invoelen en begrijpen. Maar ook het lef heeft om vraagtekens te zetten en te confronteren. Ze is een sparring partner voor executives.

Margreet biedt een speciaal programma ter voorkoming of beëindiging van conflictueuze situaties.

Margreet heeft een communicatieve, bedrijfskundige en managementachtergrond. Hierdoor is ze vertrouwd met bedrijfs- en veranderprocessen. Die kwaliteit zet ze twee dagen per week in als coördinator EIA (individuele coachcertificering) voor de beroepsorganisatie NOBCO-EMCC Global.

Voor wie: Thema’s die cliënten inbrengen, hebben te maken met:

  • Doorgroeien in (zelf)leiderschap;
  • Hanteren van conflicten;
  • Preventie en reduceren van stress;
  • Samenwerken en helder communiceren;
  • Levenskunst

Margreet werkt graag met iedereen die zijn/haar ‘opvoeding’ wil voltooien, want:
“Het is het werk van een onopgevoed mens anderen de schuld te geven; zichzelf verwijten maken is het werk van iemand wiens opvoeding een aanvang genomen heeft; wie noch zichzelf noch een ander iets verwijt, diens opvoeding is voltooid.” (Epictetus – 1e eeuw na Chr.).

Methodiek: Margreet put uit een rijke ervaring van werkwijzen en methodieken.

Maar veel belangrijker dan een coachmethodiek of -techniek vindt zij de kwaliteit van de samenwerkingsrelatie tussen haar en jou.  Is die samenwerking stevig en open om in wederkerigheid en gelijkwaardigheid ‘alles’ aan de orde te kunnen stellen?

Accreditaties: NOBCO|EMCC Global EIA-certificering als Master Practitioner Coach.
EMCC Global ESIA-certificering als supervisor van coaches.
Geregistreerd coach Transformational Presence in Leadership.
Internationaal gecertificeerd coach The Work van Byron Katie (Inquiry Based Stress Reduction).
Publicaties: Klik, een persoonlijke benadering van adviesvaardigheden (Kluwer, 2007). Bijdrage aan het boek Coachen als tweede beroep (Thema, 2008). Bijdrage aan het Praktijkboek Intervisie (Kluwer, 2013).

Blogs op www.odissea.nl

Weerspiegelingen

Hoe je kijkt is wat je ziet

Dialoog van woorden naar daden

Containerbegrippen

Spannend, ik krijg/geef feedback

Bijzonderheden: “Ze coacht met een scherpe blik, een wakkere geest en een warm hart”, aldus een client.
Werkwijze: Een-op-een sessies op de werklocatie van Margreet voor individuele coaching of executive coaching.
Met gebruikmaking van de mogelijkheden die de natuur in de directe omgeving biedt.
Online coaching is mogelijk.
Gericht op alle aspecten: mentaal, fysiek, emotioneel en zingeving (spiritueel).
Verdieping in de vorm van reflecties na elke sessie, filmpjes en/of leesmateriaal. Dit alles altijd in overleg met jou.

Stuur een email naar Margreet

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.

Het motto van Margreet:
Levenskunst is in veerkracht omgaan met een situatie die anders is dan je graag zou willen.

Werkgebied: Ermelo in midden Nederland, op de lijn Utrecht – Amersfoort – Zwolle.