Hoe je kijkt is wat je ziet

Door Inge Hageman, Margreet van Persie en Marieke Jellema

Hoe maken we van onze organisatie een plek waar iedereen met veel plezier en voldoening naar zijn werk komt? Vraag je je dat wel eens af? Dan is Appreciative Inquiry [1] (AI) zeker een aanrader! De essentie van AI zit in de keuze om te kijken naar wat goed gaat. En in hoe je daardoor kracht ontdekt en verder kunt bouwen.

Wat werkt wél?

Bij verandermanagement stellen organisaties vaak een probleem centraal, waarna ze analyseren waarom het niet werkt. Er is veel onderzoek gedaan naar manieren van veranderen richting de ambitie van de organisatie. Het blijkt van groot belang te zijn om ideeën van medewerkers aan te moedigen en te ondersteunen. AI is een veranderfilosofie met als centraal vertrekpunt dat een systeem zich positief ontwikkelt zodra mensen gezamenlijk gaan onderzoeken wat er wél werkt.

Waarderend onderzoeken

Bij organisatie coaching bespreken we met medewerkers wat ze graag willen voor de toekomst. We verkennen manieren om successen in te bouwen en sterktes te benutten en zo de gewenste toekomst te realiseren. Deze strategie leidt naar nieuwe antwoorden en ideeën. En dat is exact wat AI inhoudt. Een belangrijke bijkomstigheid is dat tijdens AI energie en onderlinge verbinding ontstaat bij de mensen die de nieuwe beweging in de praktijk gaan vormgeven (Waarderend veranderen; Tjepkema, Verheijen en Kabalt, Boom 2015). Samen waarderend onderzoeken is een generatieve manier van werken. Een organisatie is namelijk meer dan een rationeel te benaderen som van processen, structuren en fte’s. Het is een groep mensen die van betekenis wil zijn en ideeën heeft.

Positieve vraagstelling

Deze veranderfilosofie is ingezet bij een transportbedrijf tijdens een traject van organisatie coaching. Dit heeft veel nieuwe ideeën en vernieuwende werkprocessen opgeleverd, die door de medewerkers tot een mooi geheel zijn samengebracht en die de werktevredenheid en arbeidssatisfactie tot een hoger niveau hebben getild. Het uitgangspunt is een positieve vraagstelling: wanneer zijn we op ons best? Wat draagt daaraan bij? Wat is ons DNA binnen dit bedrijf? Hoe kunnen we hier nog meer op inzetten? De basisvraag geeft energie, levert nieuwe ideeën op en versterkt verbindingen. Dit is noodzakelijk om de organisatie te laten excelleren! Een organisatiecoach kan hierbij helpen, want het moeilijkste is om het te gaan doen. Het gaat niet vanzelf, je moet willen en durven!

[1] Appreciative inquiry is een benadering die helpt om het verleden eer aan te doen, én om het nieuwe op te zoeken om van daaruit beweging te omarmen in de richting van de nieuwe gewenste toekomst. (Cooperrider, 2013)

Wilt u meer informatie? Mail naar contact@coachnetwerk.nl. Bellen kan ook met José Mark: 085 060 3636.