In het voorjaar 2018 zetten we het thema vitaliteit centraal: Hoe stimuleer je Vitaliteit als tegenpool van burn-out?

In dit kader is het volgende artikel geschreven:

“No man is an island” en “It takes a village”

Twee bekende quotes die direct duidelijk maken dat niemand het leven alleen doet en we elkaar echt nodig hebben om resultaten te bereiken en verbinding te ervaren. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat wanneer mensen voelen dat ze er alleen voor staan en geen verbinding ervaren met anderen ze meer gevoelig zijn voor stress en uitval. Zieke ouders of kinderen hebben waar voor moet worden gezorgd, financiële onzekerheid of gezondheidsproblemen zetten veel druk op het leven van mensen. Naast de eigen baan moet er nog een andere baan worden gedaan, namelijk die zorg, die onzekerheid of dat helingsproces begeleiden.

Het is echter niet de taak van HR noch van leidinggevenden in een organisatie om ervoor te zorgen dat het privéleven van de medewerkers op orde is. We kunnen wel compassie tonen en er rekening mee houden wanneer iemand het thuis moeilijk heeft of voor grote uitdagingen staat, zodat het spook van uitval niet op de loer komt te liggen. We kunnen er ook voor zorgen dat de werksfeer goed is en de mate van samenwerking met anderen is gewaarborgd. Lees hier meer over ons programma voor samenwerking.

HR heeft veel programma’s ter beschikking om te werken aan goede samenwerking binnen een organisatie. Via het aanbieden van games, teamdagen en bijvoorbeeld Intervisiebijeenkomsten werkt HR aan een structuur van samenwerking en collegialiteit. Met een goed bedrijfsrestaurant dat gezonde keuzes biedt, een toegankelijke binnentuin en het faciliteren van regelmatige check-ups biedt HR een gezonde werkplek.

Door deze programma’s goed af te stemmen op de behoeften van afdelingen en teams ontstaat een sociaal vangnet binnen organisaties, met als gevolg minder uitval, meer begrip en een cultuur die is gestoeld op samen resultaten behalen. Lees hier meer over samen een organisatie ombuigen naar een nieuwe cultuur.

Bekijk hier ook de video van Erik Scherder, Wat is stress en wat kunnen we er aan doen.

We hebben alle artikelen over vitaliteit kort en bondig bij elkaar gezet.

Download het gratis e-Book.