MARIEKE JELLEMA

Doelgroep: Leidinggevenden en professionals, niet sector gebonden

Veel ervaring met zakelijke dienstverlening, overheid, commerciële bedrijven en Goede Doelen.

Werkwijze: Marieke: “Intervisie is een gestructureerde manier om je leervragen in een groep te bespreken en je te ontwikkelen op het persoonlijke en professionele vlak. Daarbij ligt de uitdaging voor de deelnemers vooral in het stellen van goede vragen en veel minder in het aandragen van oplossingen“.

Tijdens de intervisie zal Marieke de deelnemers uitnodigen om zich te verdiepen in het vraagstuk, zich te verplaatsen in de ander en aan te sluiten bij hetgeen voor de inbrenger belangrijk is. Deze ontwikkelt hierdoor zelf een handelingsperspectief met eigen oplossingen.

Marieke: “Bij intervisie leer je op twee vlakken: door je thema’s in te brengen én je verbreedt je leidinggevende vaardigheden die gericht zijn op de persoonlijke ontwikkeling van de ander”.

Aan deelnemers vraagt Marieke commitment voor aanwezigheid en voor een bijdrage aan het leerproces van elke deelnemer. Als begeleider zet ze verschillende methodes in die passend zijn bij het vraagstuk en om de afwisseling te waarborgen.

Bijzonderheden: Marieke is een master practitioner in coaching en zeer ervaren in de uitoefening van haar vak. Zij kent beide kanten van de tafel: van leidinggevende en coach. Zij heeft het vermogen om een setting te creëren waarbij je je dilemma’s op tafel durft te leggen en je door het gesprek nieuw handelingsperspectief ziet. Qua stijl kan Marieke variëren; ze zorgt dat de kern op tafel komt en er diepgang in het gesprek is.

Stuur een email naar Marieke

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.

De Oneliner van Marieke:

Intervisie is het vermogen om de wijsheid van de groep te activeren zodat alle deelnemers kunnen leren. Het is vrijwel altijd verrassend en mooi.

Werkgebied: regio Gelderland, Utrecht

Marieke coacht ook in de Engelse taal.

Werkplek van Marieke.