Margreet van Persie

Doelgroep: Professionals, zoals:

  • Wetenschappelijke adviseurs
  • Artsen
  • (Loopbaan)coaches
Werkwijze: Margreet is een ervaren procesbegeleider voor intervisiebijeenkomsten. Ze besteedt ruim aandacht aan werkafspraken en werkwijzen tijdens de intervisie. Daarom begint ze altijd met een startbijeenkomst. Daarna is er een serie van circa 6 intervisiebijeenkomsten in een frequentie van eenmaal per 6-8 weken. Ze richt elke intervisiebijeenkomst zo in dat deze voor élke deelnemer winst oplevert (en niet alleen voor de ‘inbrenger’). Het onderwerp van een intervisiebijeenkomst kan zijn een vraag, situatie, dilemma of … een succeservaring. Op een waarderende manier kijken naar wat er goed gaat en wat er niet goed gaat, is altijd een onderdeel van de intervisie. Het resultaat van intervisie is ook relevant op organisatieniveau: meer gemeenschappelijkheid in processen, cultuur, werkwijzen en werkafspraken.
Bijzonderheden: Margreet heeft als gastauteur een bijdrage geleverd aan het Praktijkboek Intervisie (2013, Kluwer Deventer).

Stuur een email naar Margreet

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.

De Oneliner van Margreet:
“Alleen ga je sneller, samen kom je verder.”

Werkgebied: Werkzaam in het midden van het land.