JACOBA VAN EGMOND

Doelgroep: Hoger management, inspecteurs, teamleiders, projectmanagers, professionals.
Werkwijze: Jacoba: “Intervisie werkt in groepen van 5 tot maximaal 7 deelnemers. Een belangrijk kenmerk van intervisie is de methodische aanpak. De discipline van een bewust gekozen methode zorgt ervoor dat de nodige verdieping plaats vindt en dat er niet te snel overgegaan wordt tot het adviseren over een oplossing of een aanpak, zonder dat de vraagstelling voldoende verkend is”.

Jacoba richt haar begeleiding erop dat de groep zich de verschillende methodieken, de verschillende rollen (bijvoorbeeld gespreksleider) en vooral ook de gesprekstechnieken eigen maakt. Vervolgens kan de groep de intervisie zelfstandig voortzetten.

Bijzonderheden: Jacoba: “Voor het welslagen van de intervisie is het van belang om goede afspraken over de evenredige inbreng, de prioriteiten en aanwezigheid van alle deelnemers te maken. Minstens zo belangrijk is het waarborgen van discretie: alle ervaringen die worden uitgewisseld, blijven binnen de groep. Ook voldoende rust en een geschikte ruimte om te werken, zijn een voorwaarde voor succes.

Jacoba maakt bij intervisie gebruik van een werkboek met o.a. de spelregels en richtlijnen om de bijeenkomsten zelfstandig voor te bereiden en de intervisie volgens de methode uit te voeren. Het werkboek bevat ook ruimte voor een ‘logboek’ voor persoonlijke reflectie

Stuur een email naar Jacoba

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.

De oneliner van Jacoba:

Intervisie is dé methode van leren en ontwikkelen in je volwassen leven. Door je eigen praktijksituaties in te brengen in een groep met gelijken, kom je tot diepte reflectie en inzicht. Op basis van de verkregen adviezen kies je een aanpak die je omzet in actie met direct resultaat in de praktijk.

Werkgebied: Regio Zuid-Holland.