GABY SCHAFFRATH

Specialisaties: Gaby is goed in het:

 • Verbeteren van de effectiviteit van de samenwerking, meer werkplezier en daardoor betere resultaten.
 • Creëren van een open sfeer waarin mensen durven zich uit te spreken, er aandacht en waardering is voor elkaar en mensen trots zijn onderdeel uit te maken van het team.
 • Onderbewuste structuren bewust maken en van daaruit bouwen aan een succesvol team.
Methodiek: Als teamcoach kijkt Gaby vanuit verschillende brillen naar het team, de omgeving en de groepsdynamiek. Ze werkt holistisch en intuïtief en maak gebruik van de kracht van het NU en de kracht van de groepsdynamiek. Daarbij zet ze zichzelf in als instrument door te spiegelen, echt te luisteren, respectvol te confronteren en te inspireren. Ze gaat zo diep als noodzakelijk en houd het zo luchtig als mogelijk.  Voorkeursmethodieken zijn:

 • Transactionele Analyse.
 • Het Teamkompas, Focus, Route, Drive en Verbondenheid.
 • Model van McClelland.
 • 360 graden feedback en waarderende feedback.
 • Interactionele en groepsdynamische invalshoeken.
 • Het kernkwadrant.
 • De Roos van Leary.
 • De zes denkende hoofddeksels van De Bono.
 • SWOT analyse en de confrontatie matrix.
 • Ontspanningsoefeningen en energiebevorderende oefeningen.
Registraties: NOBCO Senior Practitioner en CRKBO Docent.
Ervaringen: Gaby coacht met name in de financiele dienstverlening en in de zorgbranche. Zowel managementteams, salesteams als teams van operationele afdelingen.

Voorbeelden van vraagstellingen zijn:

 • Hoe kunnen we een sfeer creëren waarbij iedereen zich veilig voelt vrijuit te spreken, er meer vertrouwen onderling is en er meer wederzijds begrip ontstaat?
 • Hoe kunnen we de effectiviteit van de samenwerking verbeteren en het werkplezier verhogen?
 • Hoe kunnen we de samenwerking verbeteren tussen de binnen en de buitendienst en hoe kunnen we elkaar versterken?
 • Willen we als managementteam samen verder en zo ja wat is nodig om effectief samen te werken?
 • Wat is nodig om van dit team een zelfsturend team te maken?

Daarnaast faciliteert zeook heidagen en strategiedagen in haar rol als teamcoach.

Referentie: “De ervaringen met Gaby waren positief, zowel in de brainstormfase als in de uitvoering. Gaby laat daarin veel ruimte voor eigen initiatief, maar stuurt waar nodig ook op een natuurlijke wijze bij op basis van haar kennis en ervaring. Als gevolg van het programma heeft ons team meetbare stappen gezet in meer resultaatgericht gedrag, terwijl het groepsvertrouwen ook voelbaar is toegenomen.”

“Gaby had de opdracht om ons meer als team te leren werken en denken en dat is haar gelukt.”

“Werken met Gaby is je grenzen verleggen op een manier die bij je past en die prettig voelt. Ze laat iedereen in zijn/haar waarde en weet feilloos de ‘groep’ te boeien en te motiveren.”

Stuur een email naar Gaby

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.

De oneliner van Gaby:

“Life isn’t about waiting for the storm to pass. It’s learning how to dance in the rain!”

– Vivian Greene –

Gaby coacht ook in de Engelse en Duitse taal.