BENOÎT HAMELEERS

Specialisaties: Benoît richt zich op team effectiviteit, team communicatie, het team als beslissende factor in succesvolle projecten en Duurzame Inzetbaarheid. De thema’s waar Benoît veel mee werkt zijn:

  • Eigenaarschap/verantwoordelijk, binnen organisaties wordt de verantwoordelijkheid/eigenaarschap meer op het uitvoerend niveau gelegd. Hoe kun je hier flexibel (agile) en effectief (scrum) mee omgaan.
  • Samenwerking, hoe werken we het meest succesvol samen met gebruikmaking van de unieke samenstelling van het team.
  • Herstel van verstoorde relaties binnen een team, durven teamleden uit oude (belemmerende) patronen te stappen en nieuwe (uitdagende) relaties te vormen.
  • Effectieve communicatie, hoe houden we het gesprek open, eerlijk en effectief.
  • Duurzame Inzetbaarheid, hoe blijf ik als individu en wij als team enthousiast, flexibel, doelgericht en hoe houden we veel plezier in het werk.
Methodiek: Zijn methode leunt met name op:

  • Systemisch werken (hiermee kan hij op een snelle en effectieve manier de dynamiek en de verborgen belemmeringen binnen een groep mensen (het systeem) in kaart brengen).
  • Consiousness coaching (Hierin neemt hij het individu als vertrekpunt en richt hij zich op groter en diepgaander bewustzijn dat nodig is om de gewenste verandering te realiseren).

Ook geeft Benoît aandacht aan de interne en externe communicatie in teams, met de focus op de resultaten van het team.

Benoît kan Agile en Scrum werken.

Registraties: ICF geaccrediteerd ACC, EMCC member
Ervaringen: Benoît coacht teams van verschillende niveaus. Van MBO, zeer praktisch ingestelde teams tot HBO+/WO, management of leidinggevende teams. Organisaties uit de energiesector, welzijn en zorgorganisaties en lokale overheden hebben gebruik gemaakt van zijn aanbod.
Werkwijze: Benoît als teamcoach is betrokken, professioneel en verrassend. De bijeenkomsten worden in nauw overleg met de opdrachtgever vormgegeven, zijn maatwerk en uitdagend.

Indien zinvol worden teamcoachssessies gecombineerd met individuele sessies.

Referentie: Loen Schroeders | procescoördinator Transformatie Sociaal Domein Beleid & Ontwikkeling van de gemeente Maastricht:

‘Benoit Hameleers is betrokken bij de ontwikkeling van de Proeftuin Sociaal Team in een vijftal buurten in Maastricht. Hij is geselecteerd uit vijf bureaus op basis van zijn kennis en affiniteit met de stad en zijn buurten, de thematiek en ontwikkelingen in het Sociale Domein en de balans die hij weet te vinden en te organiseren tussen een eigen afgestemd programma-aanbod en zijn directe bevindingen tijdens het werken met het Sociaal Team en andere betrokkenen. Voorts weet hij op een verstandige wijze evenwicht te organiseren tussen de feitelijke gemeentelijke opdracht en het coachen van mensen in een team.’

Stuur een email naar Benoît

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.

De one-liner van Benoît:

“Het is mogelijk om de efficiëntie en daadkracht van je team drastisch te verbeteren door afspraak is afspraak als basiswaarde en openheid en vertrouwen als fundament.”

Benoît coacht ook in de Engelse taal.