JACOBA VAN EGMOND

Specialisaties: Jacoba richt zich op:

  • Managementteams
  • Directieteams
  • Uitvoerende teams
Methodiek: Jacoba geeft teamleden inzicht in de invloed van hun gedrag en overtuigingen op de teamprestaties. De teamleden ontwikkelen competenties om productief en prettig samen te werken. Afhankelijk van de vraagstellingen, maakt ze gebruik van verschillende testen, bv. op het gebied van emotionele intelligentie (Bar-On EQ-test), persoonlijke communicatie, leiderschapsstijl en conflicthantering.
Om teamcoaching succesvol te laten verlopen, is het belangrijk dat teamleden zelf een stem hebben in de opzet en invulling van de teamcoaching. Daarom stemt Jacoba tijdens het traject nauw af samen met het team en de leidinggevende.
Registraties: EMCC/NOBCO European Master Practitioner Coach , BarOn EQ-i licentie houder.
Ervaringen: Jacoba heeft ervaring in het bedrijfsleven, de gezondheidszorg, onderwijs en overheid. Teams waarmee ze werkt variëren van 3 tot 20 teamleden. Ze werkt met vraagstukken omtrent vertrouwen, het verbeteren van de samenwerking en communicatie, het verbeteren van teamprestaties, creëren van een inspirerend werkklimaat waarin ieder teamlid zijn kwaliteit laat zien en het doorbreken van ineffectieve patronen in de communicatie.
Bijzonderheden: Jacoba zorgt dat het persoonlijk leiderschap van elk teamlid wordt versterkt. Net als het leiderschap van de leidinggevende. Ze heeft nauwe samenwerking met leidinggevende en de teamleden vanaf de start van het traject om eigenaarschap te bevorderen en het team in zijn volle kracht te zetten.
Werkwijze: Voor Jacoba is het proces al gestart op het moment dat de vraag om teamcoaching haar bereikt. Eerst volgt een uitgebreide kennismaking met de belanghebbenden, gevolgd door een probleemanalyse en voorstel voor de aanpak voor het traject. Ze kijkt daarin naar het hele systeem, om zo duurzame verandering te borgen.
Veel gebruikte analysemodellen zijn: doelmatigheidsmodel voor teams, teambuildingsfasen van Lencioni, fasen van teamontwikkeling van Tuckmann. Teamobservaties en werken met groepsdynamica maken onderdeel uit van haar aanpak.
Tijdens de bijeenkomsten werkt ze op de onderstroom en bovenstroom: wat is zichtbaar in gedrag en wat speelt er in de diepere lagen wat niet op tafel komt.

De begrippen helderheid en transparantie, werken aan vertrouwen en begrip voor elkaar, benutten van kwaliteiten van elk teamlid en het ontwikkelen van teamcompetenties zoals communiceren, feedback geven en ontvangen, verantwoordelijkheid en initiatief nemen, besluitvorming, conflicten benutten en teamrol benutten om de teamdoelstellingen te halen zijn voor haar leidend in het traject.

Referentie: “Veilig en to the point. Sterk in het creëren van veiligheid, waarbij gewerkt wordt aan de lastige kwesties, zodat het vertrouwen in elkaar kan groeien. Snel en doeltreffend tot de kern komen, onuitgesproken zaken komen op tafel en worden uitgewerkt zodat het team weer in zijn kracht komt.“

Stuur een email naar Jacoba

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.

De oneliner van Jacoba:

“‘Als vele spinnenwebben samenwerken, kunnen ze een leeuw vangen’ Afrikaans gezegde”