CHARLOTTE WOUT

Specialisaties: Ervaren team, executive en leiderschap coach met expertise op:

  • Vitaliteit en reduceren van stress;
  • Leiderschap – en persoonlijke ontwikkeling;
  • Verruimen van vaardigheidspalet in samenwerken en communicatie;
  • Zingeving in werk en vergroten van wendbaarheid;
  • Mentale fitheid: Leven en werken vanuit flow;
  • Aanboren maximaal potentieel door inzicht in (je innerlijke) dialoog.
Voor wie: Voor de executive, professional, manager en/of ondernemer, die op inspirerende wijze inzicht wil verkrijgen in zichzelf en het verschil wil maken in zijn of haar wereld.
Methodiek/Werkwijze Mijn aanpak kenmerkt zich door in te gaan op wat zich direct tijdens het gesprek aandient met focus op maximale aansluiting bij jou en je vraagstuk. Door het inzicht in jouw innerlijke (vaak onbewuste) dialoog te verruimen, krijg jij als vanzelf toegang tot het vergroten van je vaardigheidspalet en ervaar je meer veerkracht. Vanuit een praktische hands-on mentaliteit zie ik coaching als het vrijmaken van de menselijke geest waarbij het talent dat al in je zit gestimuleerd wordt om ambitieuze doelen na te streven en een transformatie teweeg te brengen in carrière en/of privéleven. Vanuit mijn mens -en bedrijfskunde achtergrond en ervaring belicht ik jouw vraagstuk altijd vanuit een organisatorische context.
Accreditaties: ICF Professional Practitioner Coach
Gecertificeerd coach Transformational Presence in Leadership.
Internationaal geregistreerd coach The Work van Byron Katie (Inquiry Based Stress Reduction).
Gecertificeerd in Coaching with the Enneagram in Business
Noloc gecertificeerd
Publicaties: Time will come;

Trump en Leiderschap;

CoachNetwerk Publicatie: Vitaliteit binnen teams

Bijzonderheden: Charlotte heeft een bewezen achtergrond in bedrijfs-en menskunde. Zij is werkzaam geweest als leidinggevende, ondernemer, bestuurder, directie-en MT lid. Vanuit die veelzijdige achtergrond begeleidt ze tegenwoordig teams en individuen.
Werkwijze: De inzet is altijd het vergroten van het (zelf)bewustzijn dat in ieder van ons alom aanwezig is. Dit bewustzijn aanspreken maakt ons wendbaar, ontketent de aanwezige authentieke kracht en maakt dat we kiezen voor effectief gedrag, passend bij de omstandigheden/situatie, zoals deze zich aandient.

Mentale fitheid is binnen een ieders handbereik als we onze innerlijke dialoog weten om te buigen van kritisch naar meer ondersteunend en begripvol.

Stuur een email naar Charlotte

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.

De Oneliner van Lotte:

“Whatever your vision or dream, do it now. The world can’t afford for you to wait any longer!”

Werkgebied: West- en Midden Nederland

Lotte coacht ook in de Engelse taal.