Duurzame Inzetbaarheid (1) – De Schijf van Vijf

Download het E-boekje

Duurzame Inzetbaarheid

De Schijf van 5 voor Organisatie en MT

Een aantal jaar geleden heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de zogenaamde schijf van 5 ontwikkelt waarin ze 5 perspectieven toelicht. We nemen ze hier in het kort voor je door:

Perspectief 1: Betrokkenheid

Betrek medewerkers bij de visie en de organisatie van het bedrijf en maak hen onderdeel hiervan. Beschrijf met hen wat hun individuele bijdrage is aan het grotere geheel en vraag en geef feedback hierover. Door medewerkers mee te nemen in de waardes van het bedrijf vergroot je de betrokkenheid en motivatie

Perspectief 2: Organisatie

Zorg dat het werk goed georganiseerd is. De rol van een coachende leidinggevende is hierin belangrijk. Zorg dat de medewerker zo min mogelijk “last” heeft van de organisatie. Denk aan papieren rompslomp, onnodige regels, dubbel werk. Zorg voor ondersteunende en goed werkende ICT. Leg de organisatie en verantwoordelijkheid voor het werk zo laag mogelijk in de organisatie.

Perspectief 3: Gezondheid

Houdt regelmatig een Periodiek Medisch Onderzoek van alle medewerkers. Stimuleer gezond gedrag; in gesprekken met de medewerkers maar bijvoorbeeld ook door het aanbod in kantines en bedrijfsrestaurants of het faciliteren van sporten. Geef hierin als organisatie het juiste voorbeeld. Praat daarnaast met medewerkers over de ervaren stress en handel hierin. Langdurige stress is een groot gezondheidsrisico.

Perspectief 4: Ontwikkeling

Zorg dat de medewerker de kans heeft om zich te ontwikkelen. Formuleer een organisatie breed scholingsplan/aanbod maar praat met medewerkers ook over individuele scholingswensen en mogelijkheden. Stimuleer interne mobiliteit. Dat kan op taakniveau maar ook, als dat mogelijk is, op functie (promotie) niveau. Hiervoor is nodig dat je als organisatie vooruit blijft kijken naar hoe deze zich gaat ontwikkelen en welke medewerkers je daarvoor nodig hebt. Betrek medewerkers hierbij en stimuleer ze om zich toekomstbestendig te ontwikkelen.

Perspectief 5: APK.

Regelmatige gesprekken met medewerkers over hoe zij zich in de organisatie op hun plek voelen blijkt erg belangrijk te zijn. Met elkaar de stand van zaken opnemen met betrekking tot de 4 voorgaande perspectieven blijkt van groot belang te zijn. Daarnaast kun je tijdens deze gesprekken ook de secundaire arbeidsvoorwaarden bespreken die voortvloeien uit de eerdere perspectieven en die stimulerend werken voor de medewerker.

Elk perspectief vergt een specifieke uitwerking op een wijze die past bij jouw organisatie. Met dit E-boekje willen we de lezer uitdagen om na te denken over de volgende stappen die ieder op zijn of haar eigen niveau kan zetten.

Kunnen we bijvoorbeeld de beoordelingsgesprekken afschaffen en durven we in plaats daarvan te praten over loopbaanplanning? Hoe kunnen we de medewerkers meer betrekken bij de visie en toekomst van de organisatie? Hoe laag in de organisatie kun je de verantwoordelijkheid leggen en ben je als management in staat om “los te laten”? Van micro management naar macro management. Zijn de leidinggevenden en teamleiders voldoende toegerust om een coachende positie in te nemen naar de medewerkers?

Een APK is van groot belang

Bel of mail ons: contact@coachnetwerk.nl, 085 – 060 36 36.

Waar wil jij aan werken? Vul ons Coachaanvraagformulier in.