WEER NAAR KANTOOR

Medewerkers mogen weer naar kantoor:

maar zijn we nog wel een team??

Bij veel organisaties is het thuiswerken na – inmiddels anderhalf jaar – Corona maatregelen volledig ingeburgerd en de regel in plaats van de uitzondering. Waar we tot maart 2020 nog elke dag als team samen met een zogenaamde Dagstart begonnen, een bakkie koffie haalden en bij elkaar langs liepen, is de wereld voor veel medewerkers, leidinggevenden en hun teams volledig veranderd.

Teams hebben door de Corona maatregelen en het daarbij behorende “thuiswerken” behoorlijk onder druk gestaan: een lange periode zonder fysieke ontmoetingen, contact dat alleen nog via mail of videobellen heeft plaatsgevonden, de cohesie in teams is vervallen en verschoven naar elkaar vinden louter op inhoud.

Wat is het lang geleden dat we elkaar vonden op waarden, op missie, op visie, op samenwerken en op elkaars menselijke kwaliteiten. Wie denkt dat we binnenkort weer op de oude voet met datzelfde teamgevoel aan de slag gaan, komt waarschijnlijk zeer bedrogen uit.

Tijd dus om iets te doen!

Waar de één enorm uitkijkt naar de mogelijkheid om weer elke dag op kantoor te mogen werken, wil de ander liever het thuiswerken aanhouden. Kantoren zijn inmiddels qua werkomgeving aangepast: meer ontmoeten en werken aan een projectmatige taak in plaats van hele dagen op één werkplek met laptop en telefoon aan de slag.

Het vraagt creativiteit van leidinggevenden en HR om te komen tot een werkende hybride stijl waar elke medewerker zich senang bij voelt én waar de organisatie haar profijt van heeft.

Inmiddels zijn er vele verschillende modellen ontwikkeld (zoals die hiernaast van de NSvP) en per dag komen er nieuwe ideeën bij! De vraag is alleen: hoe ga je die als leidinggevende met jouw team goed implementeren?
Volgens ons doe je dat samen met de individuele leden van je team: samen de juiste vorm samenstellen vanuit alle ideeën die er leven, aangepast aan jullie behoefte en afgestemd op de nieuwe situatie waarin jullie als team terecht zijn gekomen.

Bel of mail ons: contact@coachnetwerk.nl, 085 – 060 36 36.

Waar wil jij aan werken? Vul ons Coachaanvraagformulier in.