De meerwaarde van een keurmerk voor coachprofessionals

José Mark

We kennen allemaal het keurmerk van de BOVAG: goede garages die zich aan een kwaliteitscode hebben verbonden. Net zoals de NVM-makelaar, de notaris, de keurslager: bedrijven die samen een keurmerk hebben afgesproken waarin ze afspraken hebben gemaakt over kwaliteit, controle, bijscholing en eerlijke boekhouding. Elke consument is geneigd om in eerste instantie te kiezen voor de professional die voldoet aan het keurmerk.

Het vak ‘Coach’ is geen beschermde beroepsgroep, maar er zijn wel degelijk criteria waarop de beroepsgroep zich kan laten keuren.  Er bestaan daarom een aantal onafhankelijke beroepsorganisaties die zich dit tot taak hebben gesteld, waaronder de NOBCO, de ICF, de LVSC en de NOLOC. Zij hebben duidelijke meetcriteria en voorwaarden ontwikkeld waaraan de beroepsgroep kan voldoen.

Om meer zicht te krijgen op de coachmarkt en de kwaliteit van de coachprofessional, deed de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) in 2016 een benchmark waaraan 1200 coaches hebben deelgenomen.

Samengevat blijkt dat de top 5 van coachvragen voornamelijk bestaat uit werk-gerelateerde vragen:

  1. zelfontplooiing
  2. werk-privé balans
  3. samenwerken met collega’s
  4. loopbaan/carrière
  5. stress en/of burn-out

Verder kwam er onder andere uit deze benchmark naar voren dat beroepscoaches hun vak serieus nemen, vrijwel altijd hoogopgeleid zijn en regelmatig aan supervisie en intervisie doen.

Wanneer een organisatie een coach inzet, heeft deze de keuze tussen een coach met of zonder keurmerk. Er zijn zeker goede coaches te vinden die niet over een keurmerk beschikken, maar de kans op de juiste kwaliteit is aanmerkelijk groter bij de keuze voor een coach mét een keurmerk. Coaches met een keurmerk stellen zich toetsbaar op en investeren in hun eigen professionele ontwikkeling.

Net als bijvoorbeeld bij artsen, dienen coaches hun keurmerk  elke 5 jaar te verlengen, waarmee ze blijk geven dat ze hun eigen professionele ontwikkeling serieus nemen en onderhouden.

CoachNetwerk zet alleen coachprofessionals in die beschikken over het keurmerk van één van de bovenbeschreven organisaties. Ze onderschrijven allemaal een Ethische Gedragscode en hebben zich onderworpen aan een onafhankelijke Klachtencommissie.

Waar wil jij aan werken? Vul ons Coachaanvraagformulier in.