E-coaching als instrument in coachtrajecten

José Mark

Het gebruik van E-coaching is langzamerhand een vanzelfsprekend ontwikkelinstrument geworden. Zowel in de variant van een zuiver E-coachtraject of in combinatie met fysieke gesprekken. E-coaching is het contact tussen coachcliënt en coachprofessional dat plaatsvindt per email, per app, per online programma of andere online instrumenten.

Typerend voor E-coaching is dat:

  • het contact kan plaats vinden waar en wanneer men dat wil. Cliënt en coach hoeven dus niet een afspraak van te voren in te plannen;
  • de hoge frequentie van contactmomenten een hoge betrokkenheid brengt bij het eigen coachproces. De contactmomenten kunnen plaatsvinden tussen de fysieke afspraken in en houden daardoor het proces van ontwikkeling gaande;
  • het asynchrone aspect ervoor zorgt dat men langer na kan denken over de respons en de formulering ervan. Bij een vraag hoeft de andere partij niet direct te antwoorden.

De belangrijkste werkzame elementen van E-coaching zijn:

  • het schrijven over gebeurtenissen draagt bij aan de cognitieve en emotionele verwerking ervan;
  • het herlezen helpt in het reflectieproces en het achteraf teruglezen werkt uitstekend als terugvalpreventie;
  • het gepland zetten van kleine actiestappen zorgt ervoor dat de moeilijkheidsgraad afneemt en het aantal succeservaringen toeneemt.

Waar wil jij aan werken? Vul ons Coachaanvraagformulier in.