Tips voor Teams: waar kun je als leidinggevende juist nú op letten?

José Mark

Teams staan door de Corona maatregelen en het daarbij behorende “thuiswerken” behoorlijk onder druk: geen fysieke ontmoetingen, contact verloopt via mail of videobellen, cohesie vervalt onder de focus op inhoud. Realiteit wint het van idealen. Wat te doen? Margreet van Persie van CoachNetwerk neemt je mee!

Wat maakt een dreamteam?

De belangrijkste slaagfactor voor een team is een duidelijk en aansprekend doel waarmee de betrokkenen zich verbonden voelen en waaraan ze zich committeren.

Daarnaast zijn er nóg enkele succesfactoren, zoals:

  • de mate van psychologische veiligheid: durven teamleden af te wijken van wat gangbaar is zonder daarbij een gevoel te hebben van angst, schuld of schaamte?
  • kunnen de teamleden op elkaar rekenen, komen ze gemaakte afspraken na?
  • is er sprake van structuur en helderheid met betrekking tot de te realiseren doelstellingen?

Door het gedwongen thuiswerken ontstaat er letterlijk verwijdering en afstand tussen de onderlinge leden van een team. De algemene tendens is om vanachter de eigen pc vooral te focussen op de eigen taken en het daarmee leveren van “inhoud”. Hoe houdt een leidinggevende het gevoel van “wij zijn een team” in leven?

Is een team ‘normaal gesproken’ al een mêlee van diversiteit (verschillende persoonlijkheden, denkwerelden, taken etc.), nu speelt de manier waarop medewerkers de huidige realiteit in de thuiswerksituatie doorbrengen ook een heel nadrukkelijke rol. De een heeft het prima naar de zin in bijvoorbeeld een eigen werkkamer, een ander zit met spelende kinderen in de woonkeuken, weer een ander moet een werkplek met de partner delen. Daarnaast is er nu sprake van vermenging van werk met (zeer verschillende) privé-situaties. Relaties kunnen onder druk komen te staan, het huis is soms letterlijk te klein, er moeten aanschaffen worden gedaan die niet zijn gebudgetteerd.

Deze week sprak ik een leidinggevende die afgelopen jaar een walking tournee heeft gehouden: in de auto langs de adressen van elk teamlid en vervolgens samen (keurig in tweetallen) aan de wandel. Dit werkt zo enorm goed dat deze leidinggevende nu met zijn tweede tournee is begonnen en ook na corona hiermee wil doorgaan.

Wat mensen vooral missen, is het onvoorbereide, spontane contact, waardoor belangrijke signalen niet worden gegeven noch worden ontvangen. Een leidinggevende gaf aan: “Ik ben veel gefocust op de inhoud en heb wat minder voeling met politiek in de organisatie. In gewone tijden had ik dan heel veel aan toevallige ontmoeten en signalen van collega’s of managers die ik tegenkwam. Die hielpen mij enorm met: let eens even daarop of heb je gehoord dat …..”. Dat soort ontmoetingen is weggevallen en wordt als gemis ervaren.

Ben je heel erg van de inhoud, dan moet je dus nu bewust deze noodzakelijke input gaan ophalen. Dit betekent hulp vragen (soms heel moeilijk) en hiervoor tijd/ruimte inplannen.

Voor andere mensen is juist zelfzorg weer heel moeilijk. Ze gaan maar door, schrappen de wandeling en het koffiemoment, want het werk gaat altijd voor. Zij hebben een collega nodig die ze eraan herinnert om even pauze te houden, een ommetje te maken en te ontspannen.

Dit vraagt naast zo’n walking tournee een soort netwerk/hulpstructuur om elkaar ook in de online wereld een beetje in de gaten te houden.

Wil je nog meer tips of sparren over jouw situatie, bel of mail ons gerust!

Waar wil jij aan werken? Vul ons Coachaanvraagformulier in.