Het driegesprek in de praktijk

José Mark

Tijdens een coachtraject ziet de coach in eerste instantie alleen de cliënt en hoort alleen zijn of haar kant van het verhaal. Een goede coach is zich hier van bewust en zal de andere kant van het verhaal dan ook graag toegelicht zien door het plannen van een zogenaamd driegesprek.
In een driegesprek belichten zowel de coachee als de leidinggevende zijn of haar visie op de realiteit en stelt de coachprofessional vragen om die input met elkaar te verbinden tot een realistisch doel. Zo ontstaat een completer beeld en krijgt het verhaal van de coachee een andere gelaagdheid. Ook ziet de coach hoe de coachee zich gedraagt in de dagelijkse werkomgeving. Het helpt de coach om zijn interventies gerichter te plaatsen. Een driegesprek heeft dus voordelen voor de coachee, voor de leidinggevende én voor de coachprofessional.

Neuzen dezelfde kant op

Een driegesprek kan op verschillende momenten gepland worden: aan het begin van de gesprekken tussen coach en cliënt, halverwege bij de tussenevaluatie en/of aan het eind van een coachtraject.
Het voordeel van een driegesprek aan het begin van het traject is dat de neuzen dezelfde kant op staan qua doelstellingen voor het traject. Verder kan de leidinggevende wellicht de blinde vlekken van de coachee aanstippen en ervoor zorgen dat de organisatiedoelstellingen – zo nodig – ook goed vertegenwoordigd zijn.
Halverwege het traject kan er een goed gesprek ontstaan over de reeds behaalde successen, kunnen de stappen worden besproken die nog gezet moeten worden en is het mogelijk om doelen bij te stellen.
Aan het eind van het traject dient het driegesprek om de behaalde doelen te bespreken en te zorgen dat de borging van het geleerde goed vormgegeven wordt.

Het mag helder zijn dat CoachNetwerk er voorstander van is om in elk coachtraject minimaal één driegesprek op te nemen. Door een transparante interactie tussen alle partijen – coachee, leidinggevende en coach – ontstaat een gedeelde verantwoordelijkheid voor de stappen die de coachee gaat zetten en zullen deze stappen bijdragen aan het leereffect van het gehele team waar de coachee onderdeel van is.

Waar wil jij aan werken? Vul ons Coachaanvraagformulier in.