Young potentials

José Mark

Young potentials zijn de persoonlijke investering waard!

De inhoudelijke kennis bij young potentials is zonder uitzondering goed. Daar mankeert niks aan. Op het vlak van eigen leiderschap, effectieve communicatie, intrinsieke motivatie en mentale weerbaarheid kunnen ze vaak nog heel veel leren.
Sterke en slimme organisaties geloven vurig in het ontwikkelen en begeleiden van jong, aanstormend talent en geven dit de aandacht die het verdient. Immers wanneer jong talent niet voldoende begeleid wordt, komt het niet tot bloei en daarmee niet ten goede aan de organisatie.

Vanuit HR en directie wordt jong talent vaak training en mentorschap aangeboden om het potentieel zoveel mogelijk te laten groeien. Wanneer daarnaast individuele coaching wordt ingezet om te leren reflecteren op eigen motivatoren en gedrag ontstaat er een stabiel proces van rijping naar volwassenheid. Op die manier bouwt de organisatie niet alleen aan innovatie van inhoudelijke kennis en processen maar ook op het uitbouwen van veerkracht, weerbaarheid, communicatie en leiderschap voor de toekomst.

Om de leider van morgen te worden, vormt de ontwikkeling van human skills als het geheime ingrediënt in het recept:

“Eén van de coaches van CoachNetwerk heeft mij enorm geholpen met het vergroten van de effectiviteit van mijn leiderschap door een link te leggen tussen historische gebeurtenissen, mijn persoonlijke patronen en het daaruit voortvloeiende gedrag. Ik ben nu veel bewuster aan het werk en ben ik staat om tijdig te anticiperen op situaties en het gedrag te kiezen waar ik echt achter sta.”

Waar wil jij aan werken? Vul ons Coachaanvraagformulier in.