HELP, IK GROEI….ALS LEIDINGGEVENDE

Han Oei

Soms vragen mijn cliënten aan het eind van het intakegesprek of ik denk dat ik ze kan helpen. Mijn antwoord is dan vaak: ‘Je bent uniek en tegelijkertijd ook niet…’ Wat ik leuk vind aan coaching, is de diversiteit van mensen die ik begeleid in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Professionals en leidinggevenden in verschillende stadia van hun professionele loopbaan. Elk met hun eigen vraagstuk. En tegelijkertijd komen vraagstukken ook vaak overeen.

Starters

Startende leidinggevenden zijn vaak zoekende naar hun nieuwe rol. Tot voor kort werden ze erkend en gewaardeerd op basis van hun professionele deskundigheid. In hun nieuwe rol wordt er een beroep gedaan op hun vermogen om leiding te geven aan medewerkers. Dit vraagt om de ontwikkeling van competenties, zoals luisteren, communiceren, overzicht creëren, scenario-denken, beoordelen, overtuigen en besluiten. Wat ik veel tegenkom bij coaching van startende leidinggevenden, zijn vragen als: ‘Hoe ontwikkel ik de basiscompetenties van een leidinggevende?’, ‘Hoe verhoud ik mij tot anderen (peers en medewerkers)?’, ‘Hoe neem ik meer ruimte in?’ en ‘Hoe bewaak ik mijn grenzen?’

Aanpassen aan de nieuwe situatie en ontwikkelen is hier de onderliggende beweging.

Medior leiddinggevenden

Medior leidinggevenden hebben vaak als uitdaging dat hun ‘span of control of focus’ groter wordt. Ze worden verantwoordelijk voor meer medewerkers en krijgen veelal een grotere opdracht. Dit vraagt wat van hun draagkracht als leidinggevende. En betekent vergroting van hun professionele uitstraling en overtuigingskracht. Ze hebben immers te maken met competitie: wie komt in aanmerking voor welke senior functies? Veel voorkomende thema’s bij deze groep leidinggevenden zijn: ‘Hoe kan ik beter delegeren’?, ‘Hoe profileer en positioneer ik mij beter?’, ‘Wat wil ik nu écht?’

Positioneren, professionaliseren en persoonlijke keuzes staan in deze fase centraal.

Senior leidinggevenden

Senior leidinggevenden hebben een grote verantwoordelijkheid. Ze moeten strategische keuzes maken met soms grote impact. Er is sprake van politiek en machtspelletjes en het aantal mensen dat ze in vertrouwen kunnen nemen, is beperkt. Het is soms eenzaam aan de top. Ze moeten hun voeding halen bij peers binnen en buiten de organisatie. Hun vraagstukken zijn: ‘Welke strategische keuzes maak ik voor mijzelf en de organisatie?’, ‘Hoe vergroot ik mijn leiderschap en impact verder?’ en ‘Hoe verbind ik het doel van de organisatie aan mijn eigen ­zingeving?’

Impact creëren en zin­geving staan in deze fase vaak ­centraal.

De laatste fase van een loopbaan

Tot slot zijn er leidinggevenden die zich in de laatste fase van hun loopbaan bevinden. Zij oriënteren zich enerzijds op hun laatste ‘kunstwerk’ of ‘kunstje’, afhankelijk van hun motivatie. Tegelijkertijd wordt het voor hen tijd om na te denken over hun leven na hun werkend bestaan. Vragen die aan bod komen zijn: ‘Wat ga ik de laatste jaren van mijn werkleven doen?’, ‘Wat wordt mijn nalatenschap?’, ‘Hoe bereid ik mij voor op het leven na mijn werk?’

Afsluiten, loslaten en iets nieuws creëren is hierbij de onderliggende energie.

Universele vraagstukken

Ten slotte zijn er naast de verschillen ook universele vraagstukken die ik bij alle leidinggevenden en ook professionals tegenkom: ‘Hoe vergroot ik mijn resultaten en impact met meer plezier, voldoening en zingeving?’ Thema’s als werkstress, werkgeluk, talentontwikkeling, persoonlijk leiderschap en effectiviteit maken hier onderdeel van uit.

Ben jij leidinggevende en wil je op een van genoemde uitdagingen of vraagstukken gecoacht worden? Neem contact op! Mail naar contact@coachnetwerk.nl. Bellen kan ook met José Mark: 085 060 3636.

Naar het coachprofiel van Han Oei: klik hier.

We zijn nieuwsgierig naar jouw ervaringen en tips. Wil jij ze delen?

Vul onze poll in: klik hier.

Wij hebben voor uw situatie een programma ontwikkeld waarin u over een periode van 100 dagen intensieve begeleiding krijgt: 100 Dagen Coach