In het voorjaar 2018 zetten we het thema vitaliteit centraal: Hoe stimuleer je Vitaliteit als tegenpool van burn-out?

In dit kader is het volgende artikel geschreven:

De zin van Zingeving

De term Zingeving komt vaak langs wanneer het gesprek gaat over de vitaliteit van mensen.

Veel mensen gaan vroeg of laat vragen stellen naar het nut of de zin van hun werk, hun leven of het bestaan in het algemeen. Het onderwerp komt in bijna elk ontwikkeltraject op een logische manier aan de orde. Vitaliteit is sterk verbonden met levenszin: zin hebben in het leven!

Zin hebben in het leven is anders voor een dertiger dan voor een tachtiger, anders voor iemand met een groot sociaal netwerk dan voor iemand die zich eenzaam voelt, anders voor iemand met grote persoonlijke uitdagingen zoals schulden of ziekte dan iemand die zorgeloos is.

Waar de een vanaf jonge leeftijd stevig verbonden is aan de eigen zingeving, zo is het voor een ander abracadabra. Zingeving lijkt voor de één begrijpelijker en bereikbaarder dan voor de ander. Werner Erhard zei: “het leven heeft geen zin, behalve de zin die wij er aan geven”.

Hetzelfde geldt voor een organisatie, een afdeling, een team: wat is de zin van ons bestaan? Hoe beter we dat weten, hoe meer zin we hebben om er voor te gaan met als direct resultaat energie, vitaliteit en weerbaarheid. Zingeving zet een knopje om in het brein en in het lichaam. Zingeving zorgt ervoor dat blokkades worden overwonnen en problemen worden opgelost.

Lees hier meer over Vitaliteit en organisaties.

Wanneer het de leidende reden is voor een cultuurverandering, zullen de interventies zich richten op het (terug)vinden van (nieuwe) waarden en doelen voor de organisatie of het team. De leden van een organisatie zullen vanuit een dieper begrip en respect voor zichzelf belangrijke stappen richting een nieuwe toekomst zetten. Vitale organisaties kenmerken zich door vitale medewerkers. Op alle niveaus is men doordrongen van de zingeving van wat men doet.

Lees hier ons artikel over organisatiecoaching.

We hebben alle artikelen over vitaliteit kort en bondig bij elkaar gezet.

Download het gratis e-Book.