Organisatiecoaching

De visie van CoachNetwerk

Veranderende wereld

De ontwikkelingen in onze samenleving gaan snel en vragen van mensen in organisaties veerkracht en inventiviteit. Het blijkt niet meer te werken als de leiding een visie ontwikkelt, de koers bepaalt en antwoorden formuleert. Snel veranderende concurrentieverhoudingen, sterk wisselende consumentenbehoeften, toenemende (inter)culturele diversiteit, 24/7 (deel)economie en bezuinigingen … ze maken het noodzakelijk om met elkaar nieuwe wegen te vinden. Voor duurzame resultaten zijn andere competenties nodig bij de leiding en bij medewerkers.

‘We moesten stoppen met de baas te zijn. We voelden dat wij niet langer alle antwoorden hadden. Door los te laten, ontstond er ruimte voor onze medewerkers en voor vernieuwende zienswijzen.’

Aanpassen nodig

Ook al is iedereen in een organisatie ervan overtuigd dat ‘het anders moet’, toch verlopen veranderprocessen vaak moeizaam. Beoogde resultaten blijven uit. Leidinggeven aan veranderingen is dus een enorme uitdaging. Een duurzame verandering ontstaat doordat medewerkers zich bewust worden van bestaande denkpatronen. Door herijking van de manier van kijken naar zichzelf, naar anderen en naar de context. Veranderen is een proces dat zich voltrekt in mensen, ongelijktijdig, ongepland en voor iedereen verschillend. Er zijn geen blauwdrukken die ‘uitgerold’ kunnen worden. Wel kunnen we het proces faciliteren, zodat zich een individueel én collectief leerproces (parallel) ontwikkelt.

Dialoog en zelfreflectie

In ons werk ervaren wij de veranderkracht van de dialoog. Keer op keer. Het met elkaar delen van inzichten en drijfveren heeft een groot effect op de motivatie, het vertrouwen en het gevoel van verbinding. En uiteindelijk op de daadwerkelijke acties van mensen. Dialoog en zelfreflectie op eigen handelen zijn belangrijke kenmerken van lerende en zichzelf ontwikkelende individuen, teams en organisaties. Zij vormen de sleutel naar het omgaan met een voortdurend veranderende wereld.

‘Wij hebben de organisatieverandering als leertraject benaderd. Fouten maken mocht. We accepteerden dat je drie stappen vooruit kunt gaan en dan weer één terug. Dit betekende jezelf tegenkomen, leren vertrouwen en loslaten.’

 Coachend begeleiden

Organisatiecoaching draagt bij aan het realiseren van betekenisvolle verandering in een organisatie. Medewerkers worden op verschillende niveaus begeleid om te doen en te leren wat nodig is om de organisatiedoelen te bereiken. Wij gaan er daarbij vanuit dat iedereen in het veranderproces beschikt over zijn en haar eigen kennis, ervaring en wijsheid. Onze begeleiding is erop gericht dat mensen zich toegerust voelen voor toekomstige situaties. Wij zijn niet de adviseurs die ‘het weten’ en de plannen helpen uitrollen. Wij begeleiden op een coachende manier, waarbij wij de ruimte en veiligheid creëren waarin mensen zelf verantwoordelijkheid nemen. Een investering in de toekomst!

‘Maak duidelijk wat de ambitie is, beter nog: zorg dat je de ambitie gezamenlijk formuleert. Deze ambitie, dit doel werkt als een magneet: het moet energie geven en ja, het mag uitdagend en spannend zijn.’

 Benieuwd wat wij voor u kunnen doen?

Wilt u met uw organisatie stappen maken naar een betekenisvolle en duurzame verandering? CoachNetwerk is een netwerk van ervaren en geaccrediteerde beroepscoaches. Onze organisatiecoaches beschikken over brede ervaring en uiteenlopende achtergronden. Ze begrijpen uw business en zijn gelijkwaardige gesprekspartners. Bent u benieuwd wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?