In het voorjaar 2018 zetten we het thema vitaliteit centraal: Hoe stimuleer je Vitaliteit als tegenpool van burn-out?

In dit kader is het volgende artikel geschreven:

De vijftiger

Ben (57 jaar) is financieel medewerker Hij komt binnen als een uitgebluste man die nog 10 jaar “moet” en ontdekt door het coachtraject waar hij de komende 10 jaar nog zijn tanden in gaat zetten!

De vijftig plusser: Loyaal, weet wat hij (aan)kan, geeft grenzen aan en laat zich niet gek maken – heeft immers alles al een keer langs zien komen-.

Bovenstaande opsomming is wat rooskleurig. En geldt niet voor alle vijftig plussers, maar wel voor veel van hen wel! Een doelgroep om te koesteren dus.

Daarbij komt dat binnen afzienbare tijd de meerderheid van de beroepsbevolking vijftig-plussers betreft. En door de aantrekkende arbeidsmarkt vormen ze een relevante groep. Belangrijk om goed bij stil te staan en passende aandacht voor te hebben.

Het gebied van fysieke gezondheid is er een goed stil bij gestaan moet worden, en dat moet zeker ook bij de fenomenen aandacht en waardering. Ook deze leeftijdsgroep heeft het nodig om gezien te worden. Op een andere manier, maar wel gelijkwaardig aan de jongere generaties; ook de 50-plusser heeft ambitie en verwachtingen.

Vaak blijken deze ambities te liggen bij meedenken, adviseren en het willen inzetten en delen van hun ervaring, kennis, en ook netwerk. Voor het management en de HR-professionals is het van belang dit serieus op te pakken en onderdeel te laten zijn van hun strategie of dit nu via een individueel aanbod via workshops of trainingen gaat. Zoals bij elke ontwikkelingsdrang: aansluiten bij de behoefte en uitdagen de volgende stap te zeten.

Zo ook bij Ben die zelf opnieuw de regie pakt in zijn leven, daarbij ondersteunt door zijn leidinggevende die Ben -weer- ziet voor wat hij waard is.

We hebben alle artikelen over vitaliteit kort en bondig bij elkaar gezet.

Download het gratis e-Book.