Over de hoge (!) kosten van verzuim
In deze periode, net na de zomervakantie, komen uw meeste collega’s lekker uitgerust terug van vakantie. Nu wilt u als leidinggevende of HR-professional natuurlijk dat ze fit blijven en vol energie werken zonder noemenswaardige uitval. Verzuim is uiteraard in eerste instantie vervelend voor de medewerker zelf. Maar ook collega’s zijn de dupe en daarbij kost het uw organisatie veel geld. Hoe houdt u uw mensen vitaal en productief? Door op tijd te signaleren en de knelpunten boven water te krijgen. Feitelijk kunt u geld verdienen als u op tijd coaching inzet.

Verzuim kost geld …
Dat verzuim uw bedrijf veel geld kost, is bekend. Maar hoeveel precies? Dat blijft een lastige inschatting omdat de kosten afhankelijk zijn van meerdere factoren. U betaalt het loon door van de zieke medewerker, maar het werk moet gedaan worden.
Als het niet gedaan wordt, kan er sprake zijn van inkomstenderving. Nemen collega’s de taken over, dan kan het zijn dat hun eigen werk blijft liggen of dat zij zelf door werkdruk weer ziek worden.
Om dit te voorkomen, kan een vervanger worden ingezet, maar ook die kost geld.

….maar hoeveel dan?
Op de conferentie van onze samenwerkingspartner Het Conflictwarenhuis hield Herman Evers een lezing over dit onderwerp. Hij is de man achter de Sociale Accountant en in zijn verhaal zette hij de kosten voor verzuim op een rijtje. Bij zijn berekening ging hij uit van een loon van € 44.000 per jaar. Tel je vakantie en vrije dagen voor het gemak niet mee, dan kom je op € 200 per werkdag. Bij verzuim kost deze medewerker de organisatie dus € 200 per dag aan loon. Herman Evers rekende nog even door met werkgeverslasten, de huisvestings- en andere overheadkosten, studie, Arbokosten en verzekeringen. Uiteindelijk kwam hij op een bedrag van € 500 of meer per dag.

Dat loopt aardig op!
Het CBS meldt dat in 2015 het landelijke percentage ziekteverzuim 3,7% was (wat overigens gelijk was aan het percentage van een jaar eerder). Het ziekteverzuim was het hoogst in het onderwijs, de zorg en het openbaar bestuur. Gemiddeld is de Nederlandse werknemer één keer per jaar ziek, voor de duur van zes dagen. Dat is dan een gemiddelde, u kent ook de medewerkers die nooit of slechts één dag per jaar ziek zijn. Dat zegt iets over de duur van verzuimsituaties die het gemiddelde omhoog halen. Rekenen we nog even door, dan komen we per verzuimsituatie bij bedragen uit, waarvoor bij de meeste bedrijven iemand zijn handtekening zou moeten zetten als het een andere uitgave zou betreffen. Kortom, een productieve, vitale medewerker brengt geld in het laatje, een verzuimende medewerker kost kapitalen. Voorkomen is beter dan betalen, in dit geval.

Knelpunten signaleren
U kunt alleen uitval voorkomen als u inzicht hebt in het ontstaan ervan. Ofwel, u moet signaleren dat er iets aan de hand is. Een signaal kan bijvoorbeeld zijn wanneer in korte tijd twee of meer mensen van één afdeling ziek worden. Voor een deel bent u dan te laat, maar met een Team-Werk Energie Analyse (WEA) kunt u erger voorkomen. Nog beter en (kapitaal)krachtiger is het als u deze analyse preventief inzet. Op individueel vlak kan het jaarlijkse POP of beoordelingsgesprek nog beter gebruikt worden om actief de thema’s (onder-)stress en samenwerking te bespreken. Ook kan de O van de afkoring POP dan beter tot zijn recht komen.

Coaching helpt
Wat zijn factoren die stress, conflicten of andere knelpunten veroorzaken? Hoe kunt u als HR-manager of leidinggevende signalen herkennen en wat is de juiste reactie daarop? Natuurlijk kan niet alles voorkomen worden. Maar bij verhoogde stress, een sluimerend conflict of bij een verslechterde werksfeer kan het inzetten van een coach uitkomst bieden. Een traject van individuele coaching, een werkenergie-analyse, samenwerkings- of teamcoaching of een workshop ‘Hoe voer ik een goede POP’ kan veel effect hebben.

Voor leidinggevenden en HR-medewerkers bieden wij workshops en coachprogramma’s om knelpunten aan te pakken voordat verzuim zijn intrede doet. Een goede begeleiding kan het grote verschil maken tussen geld verdienen of kapitaalverlies.