Over elkaar stimuleren en samenwerken
Niemand werkt alleen. Als medewerker van een organisatie werk je altijd min of meer samen met anderen. Je bent onderdeel van één of zelfs meerdere teams. Maar werkt iedereen ook samen? In de praktijk blijkt dat goed samenwerken hard werken is. Slechts zelden kom je vanzelfsprekend met elkaar in een flow. En wat is goed samenwerken eigenlijk precies? Wat is een goed of een succesvol team?

Blijvend investeren in de ander
Als we het over teams hebben, bedoelen we dat er onderlinge afhankelijkheid is en dat de leden een gemeenschappelijke doelstelling hebben. Een leidinggevende zei eens: ‘Ik wil met mijn team kunnen bespreken, uitspreken, afspreken en aanspreken. Lukt dat allemaal, dan zijn we goed op weg een efficiënt team te worden.’ Een goed team bestaat uit de juiste mensen. Mensen die geschikt zijn voor de opdracht en complementair zijn aan de anderen in het team. Leden van een goed team besteden persoonlijke aandacht aan elkaar. Ook is er aandacht en zorg voor de ontwikkeling van de leden. Er worden bovendien goede afspraken gemaakt over wie wat doet en wanneer. In een goed team is openheid en eerlijkheid van belang. Het is en blijft investeren in de ander: wat zijn ieders kwaliteiten, wat is de ideale overlegvorm, wat is ieders rol?

Ganzenvlucht
Wat dat betreft, kunnen mensen veel leren van ganzen. Ganzen hebben een veel grotere vliegcapaciteit door in V-formatie te vliegen. Iedere gans creëert opwaartse druk met zijn vleugelslag, waar de ganzen die achter hem vliegen, gebruik van maken. De ganzen die lekker meeliften op de energie van degene voor hen, snateren naar de voorste als aanmoediging om op snelheid te blijven. En wordt deze voorste gans moe, dan gaat een andere gans voorop vliegen. Op deze manier verbruiken ganzen veel minder energie dan wanneer ze alleen zouden vliegen. Ze komen verder en houden het langer vol.

Samen beter
Als mensen een gezamenlijk doel nastreven, kunnen ze door goede samenwerking van elkaars stuwende kracht gebruikmaken en zo gemakkelijker hun doel bereiken. Werk je in een team, dan ben je afhankelijk van elkaars kennis, vaardigheden en ervaring. Het kan lonend zijn om de moeilijke taken af te wisselen met wat makkelijker taken. En uit het intuïtieve gesnater van ganzen blijkt dat een positief geluid stimulerend werkt. Teams waarin leden elkaar motiveren, zijn productiever. Om dat allemaal te bereiken, kan het inzetten van teamcoaching soms handig zijn.

Wanneer teamcoaching inzetten?
Helaas wachten teamleiders of leidinggevenden vaak met het inzetten van teamcoaching tot het moment dat er iets niet goed loopt. Bijvoorbeeld bij samenwerkingsvraagstukken of bij veelvuldig uitval van medewerkers. Met als resultaat omzetverlies, kwaliteitsverlies en persoonlijk leed. Dat kan voorkomen worden door teamcoaching op een eerder moment in te zetten, bijvoorbeeld:

  • bij de start van een nieuw (project)team
  • bij een zelf-organiserend team
  • bij reorganisaties en fusies
  • als incentive
  • wanneer er nieuwe vragen aan het team worden gesteld.

Idealiter heeft elk team standaard een teamcoach. Zo kan er continu gewerkt worden aan de aspecten die een team een succesvol team maken. De kosten worden terugverdiend door minder uitval en hogere efficiëntie.

Wat is teamcoaching, wat doet de teamcoach?
Teamcoaching is gericht op de verbetering van de onderlinge samenwerking en op het tot ontwikkeling brengen van het aanwezige potentieel. Bij teamcoaching begeleiden wij het individueel én collectief leren van de leden van een team. De essentie van het werk van de teamcoach is dat zij dit proces begeleidt als een meervoudig partijdig begeleider, zonder op de stoel van de leidinggevende te gaan zitten. Ze kijkt naar wat niet altijd zichtbaar is, luistert naar wie praat en ziet diegenen die luisteren. De teamcoach heeft een scala van interventies en instrumenten in huis die zij kan inzetten, waarbij ze rekening houdt met de fase waarin een team zit. Op deze manier leren de leden van een team elkaar beter kennen en de stuwende kracht van elkaar benutten om sneller en met meer gemak het gezamenlijke doel te bereiken. Samen zorgen ze ervoor dat werken leuk blijft en effectief is.