JELLE WESTENDORP

Specialisaties: Talentontwikkeling, zelfinzicht, persoonlijke effectiviteit, executive coaching, loopbaanontwikkeling, zingeving.
Werkterrein: Techniek is mijn oorspronkelijke métier, ik heb snel een goede klik met bèta professionals van alle niveaus, met managers, projectleiders en professionals binnen alle werkterreinen.
Methodiek: Via associaties met kennis, kunde, theorieën en ervaringen vlechten we een basis waaruit nieuw inzicht en nieuw gedrag ontstaat door te oefenen, te reflecteren en weer te verbeteren.

Cognitief coachen, Insights Discovery, positieve psychologie, coachen op competenties en Big-5 personality zijn voorbeelden van wat kan worden ingezet.

Bovendien komen we tot voldoende rust om te denken, te voelen en te handelen.

Accreditaties: NOBCO/EMCC Master Coach.
Publicaties: http://www.insightsontopic.com/heb-jij-de-moed-om-te-sneuvelen/

https://www.tvc.nl/nl/actueel-en-nieuws/recensies-tijdschrift-voor-coaching-juni-2015-deel-1

http://www.insightsontopic.com/een-duidelijke-i-in-het-team/

Bijzonderheden: Ik werk ook in het Fries. Het is tevens mogelijk ook om nabij Drachten varend met een sloep ons gesprek te voeren.
Werkwijze: Alles begint met kennismaking, wederzijds. We formuleren je leerdoelen en bespreken de wijze van evalueren. In het gesprek begeleid ik je naar je doelen, je onderzoekt wat symptomen, oorzaken en acties kunnen zijn; welk ander/nieuw gedrag je wilt laten zien. We bespreken je twijfels, overtuigingen, opvattingen,  ‘wandelen’ langs je levensgebieden, energiebronnen en eerdere ervaringen. Als jij iets vindt waar je niet naar zocht neem ik dit serieus. Wat zich aandient prevaleert, er is geen draaiboek wat gevolgd moet worden.

Een competentietest of een Insights Discovery (gedrags)profiel kan deel uitmaken van het traject. Ik maak gebruik van de Coaching Monitor (evaluatie)applicatie, ontwikkeld door de NOBCO.

Wandelcoaching is mogelijk, daar waar relevant en zinvol.

De Oneliner van Jelle:

“Onbenutte kracht snel weer aan de praat”

Werkgebied:

Regio: Friesland; Drachten/Smallingerland

Jelle coacht ook in de Friese taal.

Stuur een email naar Jelle

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.