JELLE WESTENDORP

Doelgroep: Autonome professionals:

  • (Technisch) onderwijs,
  • MKB,
  • R&D afdelingen van innovatieve ontwikkel- en maakindustrie,

Bêta hoger opgeleiden, ingenieurs, wetenschappers.

Werkwijze: Afspraken over de doelen, wie deelneemt, hoe lang, hoe vaak en de duur dat de groep bijeenkomt, of een verslag wordt gemaakt, en welke methode(n) wordt gebruikt: Incident methode, Roddelmethode, Balintmethode (bij meer ervaren groepen) etc.

Voor professionals gaat het erom van elkaar te leren in de reflectie op het eigen handelen. Dus geen technisch inhoudelijke reviews van gerealiseerd werk maar hoé ben ik ertoe gekomen, welke twijfels heb ik gehad, vanuit welke vooronderstellingen heb ik gewerkt, wat maakt dat ik de kritieken moeilijk vind te verwerken, hoe ben ik omgegaan met dilemma’s (soms ethisch) etc.

Bijzonderheden: Ik zie intervisie als een essentiële dimensie van de professionaliteit van beroepen waar de kwaliteit van interactie belangrijk is voor de beroepsuitoefening.

Overleg over de werkuitvoering wordt in professionele omgevingen steeds vaker als behorende bij de werkuitvoering beschouwd.

Accreditaties: NOBCO/EMCC Master Coach.

De Oneliner van Jelle:

“Onbenutte kracht snel weer aan de praat”

Werkgebied:

Regio: Friesland; Drachten/Smallingerland

Jelle coacht ook in de Friese taal.

Stuur een email naar Jelle

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.