HAN OEI

Specialisaties: Han richt zich op teameffectiviteit door coaching op:

  • Teamontwikkeling
  • Verbinding van teamtaak (Het), gemeenschappelijk doel (Wij) en persoonlijke doelen (Ik)
  • Samenwerking en co-creatie
  • Creëren van open dialoog, feedback cultuur en effectieve communicatie
  • Zelforganisatie
Methodiek: Han kiest de methodieken en interventies die het beste aansluiten bij de ontwikkelingsvraag, het team en de teamontwikkelfase. Voorbeelden zijn Teamscan, ODC-teamanalyse, Action Learning, Systemisch werk, Theory U
Registraties: NOLOC coach

Gecertificeerd Odin Development Compass (ODC) Teamcoach

Gecertificeerd Systemisch TransitieManagement (S-TM) practitioner

Ervaringen: Han coacht zowel management- als operationele teams. Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring in coaching, advies, procesbegeleiding en programmamanagement op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Voordat hij in 2010 zijn coachpraktijk startte heeft hij ruim 13 jaar voor een internationaal consulting-bedrijf gewerkt.
Bijzonderheden: Han wordt gezien als een bewustmaker, perspectiefbieder en ruimteschepper, die Ziel en Zakelijkheid met elkaar verbindt. Hij is in staat is een veilige context te creëren waarin het echte dialoog wordt gevoerd over de essentie. Om daarmee ruimte te geven aan het aanwezig potentieel en beweging te creëren naar een betekenisvol perspectief.
Werkwijze: Afgestemd op de behoefte van het team werkt Han doel- en potentiegericht. Meer vanuit wat er is en wil ontstaan dan vanuit wat zou moeten. Meer gericht op duurzame interventies en transformaties dan ‘quick fixes’.

Als coach schept Han ruimte om helpende en belemmerende patronen zichtbaar te maken en teams in staat te stellen de gewenste beweging te maken. Op basis van wat er is en gebruik makend van aanwezig talent en ontwikkelpotentieel. Vanuit de visie dat de kracht bij de betrokkenen zelf ligt.

Han begeleidt teams bij het doorlopen van teamontwikkelfasen. Waarbij het creëren van ruimte voor Veiligheid-Vertrouwen-Verbinding-Vrijheid en de (operationele) teamtaak elkaar ontmoeten.

Referenties: “Met mijn coachvraag vroeg ik ondersteuning bij het omgaan met complexe communicatie en machtsverhoudingen in mijn werksituatie voor mijzelf en voor mijn team. Han verstaat de kunst om op een elegante en begripvolle wijze, snel tot de essentie van het probleem te komen. Wat scheef is, trekt hij in balans.” – Caroline van Weert, directeur Miletus.

“Han, wat jou goed maakt is dat je tegelijk heel leidend en dienstbaar kunt zijn aan de groep. Je bent er, faciliteert, maar zorgt er steeds voor dat het niet over jou gaat. Dat vind ik heel knap.” – Richtsje Samplonius, CIO Veiligheidsregio Utrecht.

“Han heeft voor mij teamtrainingen verzorgd en ik vond zijn begeleiding erg prettig. Hij is flexibel en past zijn begeleiding aan op de situatie en de wensen van het team. Door zijn aanpak is er meer vertrouwen gecreëerd tussen de medewerkers, waardoor de samenwerking erg is verbeterd. We weten nu beter wat onze sterke punten zijn als team en hoe we elkaar (kunnen) aanvullen. Ook is er een gezamenlijk teamdoel geformuleerd. Met zijn kennis en vaardigheden heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het team en ons concrete vervolgstappen gegeven waar we met elkaar mee verder kunnen.” – Annerieke Westland, Operations Manager Hogeschool Utrecht.

Stuur een email naar Han

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.

De Oneliner van Han:

“Hoe zou het zijn wanneer we datgene doen wat we écht willen en van nature goed kunnen…”.

Werkgebied: Randstad.