Intervisie (3) – Vergroting van teamkennis

José Mark

Onder de afzonderlijke leden van teams bevindt zich veel waardevolle kennis en ervaring. Hoe maak je die kennis en ervaring beschikbaar voor het hele team? Deze weken een kleine serie over de mogelijkheden en effecten van Intervisie!

Binnen teams is bij de onderlinge leden van het team veel kennis en ervaring aanwezig over de werkwijzen, de opdrachten, de afhandeling van het werk en de juiste volgorde van werkzaamheden. Die kennis en ervaring is echter niet noodzakelijkerwijs beschikbaar bij het gehele team omdat er geen structuur is voor het continu delen van best practices, ethische overwegingen en eventuele valkuilen.

Zo’n structuur moet het mogelijk maken om van elkaar te leren en te innoveren op een natuurlijke en vanzelfsprekende manier. Vaak is de dagstart hier te kort voor en de maandelijkse bijeenkomst te vol met agendapunten die afgehandeld moeten worden.
Er is binnen elk team ruimte nodig om van tijd tot tijd “met de benen op tafel” afstand te nemen en samen te reflecteren op werkwijzen, gedrag en ervaring. Zeker voor teams van leidinggevenden zijn Intervisiebijeenkomsten – vooral onder externe begeleiding – hiervoor de meest aangewezen manier. Er ontstaat een sfeer van leren en reflecteren die zorgt voor een beter team en een lerende organisatie.

Bel of mail ons: contact@coachnetwerk.nl, 085 – 060 36 36.

Voor alle andere artikelen over Intervisie kijk je op onze website: https://coachnetwerk.nl/tag/intervisie/.

Waar wil jij aan werken? Vul ons Coachaanvraagformulier in.