Intervisie (2) – Voor de ontwikkeling van elke professional

José Mark

Uit onderzoek is gebleken dat leidinggevenden veel behoefte hebben aan sparren met gelijken om  spiegeling en advies te krijgen over eigen gedrag en besluiten. Deze weken een kleine serie over de mogelijkheden en effecten van Intervisie!

Er is behoefte om af te stemmen hoe collega’s omgaan met moeilijke dossiers en menselijke relaties. Om input te krijgen voor effectievere manieren van werken en te spiegelen op eigen gedrag. Daar is een vertrouwelijke omgeving voor nodig met een ondersteunende structuur. Dat lukt niet altijd binnen de eigen organisatie omdat leidinggevenden belang kunnen hebben bij elkaars functioneren of samen in hetzelfde schuitje zitten en dus niet vrijuit durven spreken. Dat staat het geven en ontvangen van onafhankelijke feedback uiteraard in de weg.

Cross organisatie Intervisie met een goede begeleider kan hier uitkomst bieden. Een deelnemer van zo’n Intervisiegroep van CoachNetwerk zei het als volgt:

Mijn Intervisiegenoten komen uit heel andere organisaties maar werken allemaal op hetzelfde niveau als ik en we herkennen elkaar in de cases die we inbrengen. De meerwaarde zit echt in de verschillende invalshoeken waarmee we naar elkaars handelen kunnen kijken. Wij hebben geen enkel belang bij elkaars functioneren en dat maakt dat ik mezelf kwetsbaar kan opstellen en dat niemand zich in hoeft te houden. Wij zijn een echte spiegel voor elkaar en geven elkaar feedback waar we mee verder kunnen. Er is een grote vertrouwensbasis ontstaan en ik leer hier iedere keer weer!”.

Bel of mail ons: contact@coachnetwerk.nl, 085 – 060 36 36.

Voor alle andere artikelen over Intervisie kijk je op onze website: https://coachnetwerk.nl/tag/intervisie/.

Waar wil jij aan werken? Vul ons Coachaanvraagformulier in.