Intervisie speciaal voor advocaten en notarissen

Aanleiding Wanneer u voor uw kantoor (advocaten en notarissen) een gekwalificeerde begeleider zoekt, dan kan CoachNetwerk dat voor u faciliteren.

Op 21 juni 2017 is door het college van afgevaardigden de wijzigingsverordening kwaliteitstoetsen aangenomen. Op grond daarvan moeten alle advocaten ieder jaar deelnemen aan een vorm van gestructureerde feedback (8 uren). Dit kan door middel van intervisie, peer review of gestructureerd intercollegiaal overleg. Op grond van artikel 4.4 van de Verordening en artikel 14 van de Regeling op de advocatuur, kunnen advocaten PE punten aanvragen voor intervisie, aangezien intervisie wordt gezien als opleidingspunt waardige activiteit.

Op 4 september 2017 heeft de Algemene Raad de wijzigingsregeling op de kwaliteitstoetsen aangenomen. Voor de invoering van deze wijziging (in kwaliteitseisen) is een wijziging van artikel 26 van de Advocatenwet nodig. Het wetsvoorstel is medio januari 2019 in consultatie gegaan en er is nog geen beslissing genomen.

Vooruitlopende op een hopelijk positieve beslissing, betekent dit dat waarschijnlijk intervisie/peer review of gestructureerd intercollegiaal overleg voor advocaten binnenkort verplicht zal worden gesteld. Wij van CoachNetwerk willen u heel graag helpen om professioneel begeleide Intervisie in uw organisatie te faciliteren. Er worden aan begeleiders van Intervisie ook de nodige voorwaarden gesteld, waar onze begeleiders aan kunnen voldoen.

Vereisten Vereisten voor gespreksleider:

  • de gespreksleider is academisch geschoold;
  • de gespreksleider heeft een cursus gevolgd op het gebied van gespreksleiding voor intervisie bestaande uit ten minste twee dagdelen en een terugkombijeenkomst; en
  • de gespreksleider heeft zich als zodanig geregistreerd bij de algemene raad. Registratie kan plaatsvinden zodra artikel 26 Advocatenwet is ingevoerd.
Inhoud In de praktijk samen Intervisie doen en leren toepassen wat er is besproken.
Resultaat Over de duur van een jaar leert de groep intervisie zelfstandig uit te voeren en te borgen, aan de hand van verschillende thema’s:

  • Toegankelijke en heldere Introductie van Intervisie aan de hand van reële verwachtingen en doelstellingen;
  • Matching en samenstelling van de groep;
  • Intervisie leren aan de hand van helder programma;
  • Meerdere methodieken leren gebruiken voor uiteenlopende vragen.
Extra informatie Het faciliteren en voeren van professionele Intervisie is nog niet verplicht, maar het zit er wel aan te komen. De toegevoegde waarde van intervisie is duidelijk: professionals leren van, door en met elkaar. De ervaring leert dat intervisie onder leiding van een ervaren intervisie begeleider veel meer vruchten afwerpt. Er wordt op een gestructureerde manier gewerkt aan het verhogen van de kwaliteit en de deskundigheid van de deelnemers in een veilige omgeving. Een deelnemer zal daardoor persoonlijk én professioneel kunnen groeien en beter worden in het werk. Essentieel zijn de voorwaarden van veiligheid en vertrouwelijkheid.
Door te kiezen voor intervisie, kiest u ervoor om u open te stellen om iets nieuws te leren.
Informatie Wij horen graag van u hoe CoachNetwerk u kan helpen bij het faciliteren van Intervisie in uw organisatie. Onze begeleiders voldoen uiteraard aan de eisen die hieraan worden gesteld.

Mail ons gerust of neem direct telefonisch contact op met José Mark, directeur van CoachNetwerk.

Bereikbaar via  contact@coachnetwerk.nl , 085 – 060 3636.