Vitaliteits-check bij overbelasting door stress

Deze maanden staat bij CoachNetwerk het onderwerp Vitaliteit in de spotlights.
We belichten vitaliteit vanuit verschillende invalshoeken (samengevat in een Infographic) en geven tips mee hoe vitaliteit kan worden versterkt en stress buiten de deur kan worden gehouden.
Wanneer echter stress toch de overhand krijgt kan dit leiden tot verschijnselen als oververmoeidheid, overspanning en burn-out.
Klik hierboven op het plaatje voor de infographic over Vitaliteit en stress.

Het is bekend dat hoe eerder ingegrepen wordt bij de vorming van stress, hoe sneller herstel van deze verschijnselen mogelijk is en erger wordt voorkomen. We bieden onze relaties daarom een wetenschappelijk onderbouwde methode om vast te kunnen stellen in welke mate een medewerker weerbaarheid verliest door langdurige (over-) belasting en hersteltekort: de Vitaliteits-check, ontwikkeld door het CSR Centrum.

Doel van de check
De Vitaliteits-check geeft de medewerker en diens leidinggevende een overzichtelijk beeld van de fysiologische toestand van de medewerker, zodat zij samen een overwogen beslissing kunnen nemen over een eventueel vervolgtraject.

Wanneer?
Het inzetten van de Vitaliteits-check is zinvol wanneer één of meer van de volgende signalen bij een medewerker aanwezig zijn. De medewerker:

  • Is moe en lusteloos
  • Is snel geïrriteerd en aangebrand of lijkt juist onverschillig
  • Is vaker ziek
  • Lijkt moeite te hebben met besluiten te nemen
  • Heeft een geschiedenis van maandenlange stress door hoge werkdruk, zorg voor anderen (kinderen, zieke partner of ouders), of slecht slapen
  • Lijkt weinig energie te hebben voor ontspanning
  • Lijkt niet meer te kunnen stoppen..

Vaak is een bijkomend verschijnsel van overbelasting dat iemand niet meer zelf kan aangeven dat het allemaal teveel is geweest. De rol van de leidinggevende (of de HR-professional) in de erkenning wat er gaande is, is heel waardevol en kan iemand helpen gas terug te nemen en het eigen herstel weer op gang te brengen.

Hoe gaat de test in zijn werk?
De medewerker krijgt na aanmelding voor de Vitaliteits-check:

  • Een korte vragenlijst toegestuurd, die binnen enkele minuten in te vullen is
  • Het verzoek een online test te doen, die geijkt wordt met de antwoorden van andere mensen (via CSR Centrum)
  • Een interview met een gespecialiseerde coach om te achterhalen wat de voorgeschiedenis is van de verminderde vitaliteit.

Vervolgens komt er een schriftelijke rapportage met resultaten en adviezen.

Heeft u voor uzelf of voor een medewerker interesse om de Vitaliteitscheck af te nemen? Aanmelding gaat heel gemakkelijk via onderstaande button.
De kosten voor de check zijn € 600,-

Wilt u eerst meer informatie? Dat kan ook; via contact@coachnetwerk.nl of bel met José Mark 06 46 82 12 72.