In het voorjaar 2018 zetten we het thema vitaliteit centraal: Hoe stimuleer je Vitaliteit als tegenpool van burn-out?

‘Van een appelboom kan je geen kastanjes verwachten’

Deze kernachtige quote komt uit een artikel van Annemieke Rozemond, die als coach is aangesloten bij CoachNetwerk.

Motivatie is een belangrijk goed; wanneer je als professional voor iets gemotiveerd bent, wil je je er graag voor inzetten. Motivare betekent beweegreden: de reden om in actie te komen. Én de reden waarom je iets afmaakt.

Doe je werk dat je van nature met plezier doet, dan behaal je makkelijk goede resultaten.

Doe je je werk met weinig plezier, voel je de energie wegstromen, dan kan het zijn dat je werk doet dat niet bij je motivatie past.

Wanneer je gemotiveerd bent: Wanneer je niet gemotiveerd bent:
·        werk je doelgericht

·        ben je creatief t.a.v. vraagstukken

·        ben je productief

·        ben je ontspannen en energiek  tegelijk

·        ben je een plezierige collega en inspireer je anderen

·        is je concentratie laag

·        ben je kritisch en zie je gauw obstakels

·        is het moeilijk je werk op tijd af te hebben

·        ben je gespannen en maak je een uitgebluste indruk

·        mopper je veel

Ieder werkelijk succesvol persoon die je over motivatie spreekt zal aangeven dat hij zich als vanzelfsprekend gemotiveerd voelde om steeds dat te doen wat hij deed, zodat hij er steeds beter in geworden is.

Ben je aan het zoeken naar waar jouw motivatie ligt dan is het goed om te realiseren dat ervaringen uit het verleden een goede voorspeller voor de toekomst vormen.

Geef je leiding aan mensen dan is het van belang om je te realiseren dat een medewerker niet onwillig, lui of onkundig is wanneer hij of zij niet gemotiveerd is voor een opdracht. Het is voor iedereen van belang om – geregeld – te werken aan zaken die bij hun motivatie passen.

Lees hier ons artikel over de motivatieanalyse en vraag hem aan.

We hebben alle artikelen over vitaliteit kort en bondig bij elkaar gezet. Download hier het gratis e-book.

We hebben alle artikelen over vitaliteit kort en bondig bij elkaar gezet.

Download het gratis e-Book.