ENNEAGRAM

Inzicht in je onbewuste drijfveren en basisovertuigingen

Het Enneagram is gebaseerd op een eeuwenoude soefiwijsheid, die tegenwoordig vooral veel terrein wint in het bedrijfsleven als middel voor persoonlijke ontwikkeling en teambuilding.

Het model geeft (individuele) teamleden op fundamenteel niveau inzicht in eigen drijfveren, basisovertuigingen en gedragingen. Het Enneagram geeft daarmee teams een breder perspectief op wat er gebeurt in de interacties tussen mensen. Dit bewustzijn geeft een helder kader voor analyse wanneer mensen elkaar verkeerd verstaan, conflicten hebben of tegengestelde belangen. Dat kader kan goed gebruikt worden bij het samenstellen van teams, het aansturen of coachen van mensen en in het begeleiden van team (intervisie) sessies.

Kennis van het Enneagram leidt tot effectievere samenwerkingen en verhoogt de productiviteit.