MOTIVATIE-ANALYSE

Van een appelboom kun je geen kastanjes plukken

Net zoals je van een appelboom geen kastanjes kan verwachten, kun je van een mens niet verwachten dat hij kan floreren op een plek die niet past bij zijn natuurlijke motivatie.

Motivatie is een belangrijk goed; wanneer een professional voor iets gemotiveerd is, zet hij zich er graag voor in. Doet iemand werk dat hij van nature met plezier doet, dan behaalt hij makkelijk goede resultaten. Sommige mensen weten van jongs af aan wat ze willen qua werk. Geregeld komt het voor dat mensen weinig idee hebben welk werk bij hen past; ze hebben geen goed beeld van wat hen werkelijk motiveert. Gelukkig is het mogelijk om individuele motivatie op systematische wijze te analyseren.

Het resultaat van de analyse is een Motivatie Profiel®. Dit is een blauwdruk van de natuurlijke begaafdheid. Daarmee kan iemand het werk afstemmen op dat wat hem of haar werkelijk voldoening geeft. De voorwaarde en mogelijkheid om te floreren!