WERKENERGIE-ANALYSE

Direct de vinger op de zere plek

Als input bij een POP, of bij vragen over loopbaanontwikkeling, stressreductie, (dis)functioneren, jobcrafting en duurzame inzetbaarheid.

De WEA bestaat uit een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst die thuis of op kantoor online ingevuld wordt. Het resultaat is een helder rapport met inzichtgevende grafieken en cijfers. De medewerker krijgt hiermee een soort van röntgenfoto in handen van de huidige situatie op het werk. Een spiegel van ‘zo is de situatie’ op persoonlijk en relationeel niveau, binnen de context van functie, afdeling en organisatie.

Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn:

  • energie- en stressbronnen zoals mate van ervaren steun, autonomie, werkdruk, werk-/privébalans en beleid & organisatie
  • energiegevers en -nemers in de eigen werkzaamheden
  • werk-energiebalans van een gemiddelde werkweek
  • mate van flow in de werkzaamheden

Vervolgens stellen we een helder prioriteitenplan op waarmee de medewerker direct aan de slag kan.