Werkt dat, een interne coachpool?

Steeds meer organisaties hebben professionals in huis die beschikken over goede coachende kwaliteiten. Zij kunnen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van collega’s op de werkvloer. Vooral in een lerende organisatie kan een interne coach uitkomst bieden. Daarbij kan interne coaching een aanvulling zijn op externe coaching en andersom. Het is belangrijk dat in de organisatie duidelijk is wie voor welke onderwerpen of vraagstukken aanspreekbaar is. Ook is het van belang of de interne coach een opleiding in het coach vak heeft gevolgd en welke methodieken de interne coach beheerst. Nog beter zou zijn om een interne coachpool te onderhouden, zodat collega’s bij meerdere interne coaches terechtkunnen.
Hoe doet u dat nou goed: een professionele coachpool opzetten en deze effectief en efficiënt inzetten?

Het opzetten, onderhouden, uitbouwen en borgen van een interne coachpool in de organisatie

Het opzetten van een interne coachpool is geen sinecure, het goed inzetten en door de tijd succesvol houden van een interne coachpool vraagt gerichte aandacht en expertise.
Denk hierbij aan de doelstelling van de opzet, de positie van de coachpool, de kwaliteiten van de aangesloten coaches, de toegankelijkheid van het programma, het draagvlak in de organisatie en de resultaten die de pool scoort.

CoachNetwerk heeft een schat aan ervaring met deze expertise en werkt graag met u mee om de interne coachpool tot een succes te maken. We bieden organisaties dan ook programma’s voor zowel de opzet, het onderhoud, de uitbouw en het succesvol borgen van de interne coachpool.

Keuze uit verschillende programma’s:

Alle programma’s zijn op maat afgestemd op de exacte behoefte van uw organisatie. Dus afhankelijk van de vraag kan de nadruk kan liggen op:

  • Opzet en introductie van de Interne Coachpool
  • Onderhouden en uitbouwen van de Coachpool
  • Kwaliteitsverbetering van de Coachpool
  • Borgen van de Coachpool in de organisatie.

Door een selectie te maken van de onderwerpen, ontstaat een eigen programma.

De programma’s bestaan uit interactieve bijeenkomsten waarin de deelnemers samen met één van de directieleden van CoachNetwerk onderzoeken welke stappen moeten worden genomen om het succes van de Coachpool te waarborgen. Wat volgt is de opdracht aan de deelnemers om die stappen in de realiteit te brengen. Op deze manier Bekijkt? onderzoekt u wat voor uw organisatie het beste werkt en hoe dit vorm te geven.

Investering: afhankelijk van aantal deelnemers en bijeenkomsten.

Laat ons weten waar uw interesse ligt en welke deelnemers het programma zullen volgen.

José Mark, 085 060 3636, jose.mark@coachnetwerk.nl