‘Hoe dom zou het zijn om te besparen op begeleiding van intervisie.’ Dat liet een HR-directeur zich onlangs ontvallen over de externe begeleiding van intervisie in haar organisatie. De ervaring van de HR-directeur: onbegeleide interne intervisie ging als een nachtkaars uit. De bijeenkomsten met een externe intervisiebegeleider hadden steeds opnieuw effect voor de groei van iedereen. Niet op bezuinigen, dus!

Toch gebeurt het vaak dat organisaties uit kostenoverwegingen ervoor kiezen om de intervisie zelf aan te sturen. Penny wise, pound foolish is de Engelse uitdrukking voor het effect van verkeerde zuinigheid: uiteindelijk betaal je de rekening en die is vele malen groter dan wanneer je slim had geïnvesteerd. Investeren in intervisiebegeleiding is slim investeren.

Behoefte aan sparren 
‘Loek is al jaren directeur van een zorginstelling. Hij wil graag oprechte feedback op zijn gedachtenpatronen en blinde vlekken. Vanaf de allereerste bijeenkomst voelde hij zich gehoord en gezien. Hij geniet van het ongedwongen sparren en leren met en van elkaar.’ 

Veel leidinggevenden hebben behoefte aan sparren met gelijken om eigen gedrag te spiegelen, advies te krijgen over moeilijke dossiers en menselijke relaties, om input te krijgen voor effectievere manieren van werken. Dat kan binnen de eigen organisatie én met gelijkgestemden van heel verschillende organisaties. Afhankelijk van doel, samenstelling of fase in de groei van de organisatie.

Externe professional noodzaak
‘Compliment voor de begeleiding. Mooi om te zien dat we in een aantal sessies “zelfredzaam” zijn geworden en verschillende intervisietechnieken kunnen toepassen.’

Het goed introduceren, faciliteren en borgen van intervisie in een organisatie vraagt om een externe professional. Vanuit ons commitment om bij te dragen aan de ontwikkeling en groei van mensen in organisaties hebben wij ook een solide intervisieprogramma opgezet. Zo kunnen we de vraag naar intervisie binnen de organisatie en intervisie cross organisatie goed invullen.

Aandacht leren hebben voor groei
Een jaarlijks intervisieprogramma omvat zes bijeenkomsten, waarin de deelnemers leren om samen op een gedegen en tegelijkertijd speelse, afwisselende manier via intervisie echt aandacht te hebben voor groei en ontwikkeling. Een aantal coaches van CoachNetwerk is speciaal geschoold in het faciliteren van intervisie in organisaties: samen leren, nadenken, luisteren, vragen stellen, reflecteren en groeien. Welke mensen binnen uw organisatie zijn toe aan een intervisiegroep? Welke vorm is in uw organisatie het meest effectief? Samen vullen we de programma’s die het beste aansluiten.