Hans Fibbe

Specialisaties: Hans is gespecialiseerd in:

  • Ontwikkelingsvragen op werk en persoonlijk vlak,
  • Loopbaanvraagstukken,
  • Stressmanagement,
  • Conflictcoaching,
  • Mediation en conflict coaching.
Voor wie: Ervaring in MKB, zorg, overheid en commerciële organisaties.
Methodiek: Vanuit een ruim aantal methodieken en technieken (bijvoorbeeld mindfulness, oplossingsgerichte coaching, mediation, NLP en stressmanagement) kiest Hans die methodes die het beste aansluiten bij u als persoon, bij uw vraag en bij uw leerstijl.

Hij zet zich in voor een prettige samenwerking mede omdat onderzoek heeft aangetoond dat de kwaliteit van het contact tussen u en uw coach van doorslaggevende betekenis is voor het resultaat.

Registraties: EMCC/NOBCO Master Practitioner Coach;

CMI Registered Career Consultant;

NOLOC Erkend Loopbaanbegeleider;

NMI Geregistreerd Mediator;

LVSC Senior Supervisor;

Erkend Re-integratiebedrijf met keurmerk BOW.

Publicaties: Over coaching, over het beoordelen van coaches en over coaching en spiritualiteit.
Bijzonderheden: Hans zegt hierover: “In mijn loopbaan heb ik veel ervaring opgedaan met mensen in crisissituaties. Hierdoor heb ik geleerd respect te hebben voor ieder mens in haar/zijn situatie en begrip te hebben voor de vele factoren die meespelen in coachvragen.”
Werkwijze: Maatwerk, dat wil zeggen zo effectief mogelijke trajecten met in principe gesprekken van 1,5 uur, zo ongeveer om de twee weken, met in de tussentijd vragen en opdrachten om over na te denken en aan te werken.

Stuur een email naar Hans

De Oneliner van Hans:

‘Om van binnenuit in beweging te komen, helpt het om stil te staan bij wat je beweegt.‘

Werkgebied: regio Oost- en Midden-Nederland.