Slimme tips:

Samen van wankel evenwicht naar dynamische stabiliteit

José Mark

Als directeur van CoachNetwerk spreek ik elke dag met HR-adviseurs en leidinggevenden van grote organisaties.

Van verschillende branches, op verschillende locaties door het land, met ieder eigen uitdagingen in deze onzekere tijden waarin het Corona-virus en de gevolgen die dat heeft voor onze wereld, nog niet onder controle is. Van de bekendste bierbrouwer van Nederland tot de consumentenmediagigant, van ondersteunende overheidsdienst tot de grootste financiële dienstverleners: niemand is aan deze dans ontsprongen!

Het vinden van dynamische stabiliteit midden in “de Corona-tijd”

Waar we in maart en april in eerste instantie in de paniek schoten, kwam in mei en juni iedereen in een nieuw hervonden ritme en evenwicht, hoe fragiel dat ook af en toe leek te zijn. In juli en augustus was de rust en ruimte die vakantie gaf voor iedereen een grote opluchting, maar het hervonden evenwicht blijkt toch wat wankel.

En nu dient zich weer een hele nieuwe fase aan: op zoek naar een dynamische stabiliteit die ervoor gaat zorgen dat niet elke tegenvaller ons opnieuw aan het wankelen brengt.

We zien over de hele linie 2 reacties bij medewerkers en leidinggevenden:

Er is een grote groep die zich snel en adequaat met de nieuwe werkelijkheid heeft verzoend. Deze groep bekijkt elke dag de mogelijkheden, is overgeschakeld naar een nieuwe manier van werken en zoekt naar een goede manier om collega’s en medewerkers te motiveren. Het risico bij deze groep is wel dat ze zichzelf een klein beetje voorbij gelopen zijn de afgelopen tijd. Er is bij deze groep wel degelijk sprake van vermoeidheid en behoefte aan reflectie en zorg. Als HR en leidinggevenden kunnen we de individuele leden van deze groep mensen heel goed faciliteren met korte coachmomenten waarin we ze uitnodigen om gewoon even bij zichzelf stil te staan en de balans op te maken, rust te nemen waar nodig, uit de hulp-modus te komen, afstand te nemen van de neiging om er steeds maar voor anderen te zijn en de eigen ontwikkeling goed te plaatsen binnen de context van hun eigen loopbaan.

De tweede groep zijn de mensen die niet uit de eerste schrik zijn gekomen en nog steeds óf in de schulp is gebleven óf juist de kont tegen de krib heeft gegooid. Het lijkt alsof deze reacties hemelsbreed van elkaar verschillen: de ene mens is volledig onzichtbaar en de andere mens is luid gaan roepen.

Maar geen van beide zijn op een constructieve en productieve manier aan de slag gegaan met het zoeken naar nieuwe mogelijkheden en is daarmee een groep waar burn-out op de loer ligt of uitval door depressie, ongelukken of vormen van verslaving.  Voor HR en leidinggevenden is het zaak met de individuele leden van deze groep goed in contact en communicatie te blijven: ze uit te nodigen om juist nu een stevige stap richting ontwikkeling en zelfzorg te zetten door coaching gericht op perspectief en werkgeluk.

Hoe kunnen we de transitie van wankel evenwicht naar dynamische stabiliteit samen invullen?

CoachNetwerk staat met 35 coachprofessionals vol in de wind om te zorgen voor de juiste begeleiding van beide groepen! Ons aanbod is in de afgelopen maanden toegespitst op:

  • Acute hulp bij het thuiswerken via de Coaching Helpdesk, wat veel mensen enorm goed heeft geholpen om een constructieve omslag te maken. We kunnen samen uitzoeken hoe we deze Helpdesk voor jouw organisatie op maat kunnen inrichten;
  • Het verduidelijken van de ontwikkel-behoefte van medewerkers om vooral goed voorbereid te zijn op de volgende fase van de eigen loopbaan. Hier geeft coaching een stevig houvast bij het vinden van mogelijk ander werk binnen of buiten de organisatie. Op zoek naar kansen en mogelijkheden in plaats van wachten op de dingen die komen gaan;
  • Coaching van leidinggevenden om goed beslagen ten ijs de volgende fase van thuiswerken en teamgevoel vorm te geven en te beleven. Leidinggevenden hebben al hun aandacht op de ontwikkeling van het team en vergeten soms zichzelf: waar kan de leidinggevende zijn of haar kwaliteiten en gedrag aanscherpen om ontspannen en zelfverzekerd sturing te geven aan de volgende fase?
  • Coaching en begeleiding van teams die weer samen aan het werk gaan door met korte teamsessies de cohesie weer te versterken en de veerkracht in het team door het thuiswerken te vergroten. Denk aan het samenwerken in een thuiswerk situatie, wat blijft er dan nog over van het teamwork? Welke effecten heeft dit op ons als team en onze teambijdrage? Vragen beantwoorden, zoals waar we voor staan als team, wat zijn onze team ambities, visie en hoe gaan we dat vormgeven in een situatie waarin we elkaar niet dagelijks ontmoeten? Wat betekent dit voor onze team doelstellingen op middenlange termijn?
  • Intervisie bijeenkomsten om te reflecteren op de samenwerking en eigen teamrollen in het team, waar vinden we elkaar, wat speelt er boven en onder de waterlijn, hoe blijven we elkaar feed back geven, aansturen, aanspreken, afspreken, inspireren en motiveren? Zo transformeren we de worsteling van de afgelopen maanden naar een goed duidend perspectief op de volgende fase.

De volgende fase waarin we met elkaar terecht komen is er één van het vinden van een dynamische stabiliteit die ervoor gaat zorgen dat we voldoende weerbaar en veerkrachtig zijn voor de continue verandering die op ons af blijft komen. Voldoende in aanraking zijn ook met onze eigen potentie en zingeving: koers houden op de richting die ieder voor zichzelf uitzet.

Wie als HR of leidinggevende nu niet in actie komt met coaching en ontwikkeling, schiet zichzelf in de voet en zorgt zonder uitzondering voor problemen op langere termijn. Dat klinkt wellicht onheilspellend, maar is niet zo bedoeld. Het is een oproep om een goed plan uit te zetten samen om medewerkers fit van geest te houden en blijvend in ontwikkeling.

We gaan graag met elkaar in gesprek om te horen waar de behoefte voor jouw afdeling, jouw medewerkers, jouw organisatie nu ligt. Laten we een afspraak maken om elkaar te spreken, via Zoom, via Teams of live op kantoor. Bel of mail me op 085 – 06 03 636 of jose.mark@coachnetwerk.nl.

Waar wil jij aan werken? Vul ons Coachaanvraagformulier in.