Cross Organisaties Intervisie

Aanleiding Leidinggevenden hebben behoefte om met gelijken te reflecteren op de dagelijkse keuzes en beslismomenten, op hun eigen gedrag in moeilijke situaties en op hun eigen groei en ontwikkeling.

Dat ze hier juist aan willen werken met gelijken buiten hun eigen organisatie is eigenlijk heel logisch: geen gevaar voor schending van vertrouwen, feedback en input vanuit andere bedrijfscultuur dan die van henzelf, uitbouw van kwalitatief hoog netwerk, volledige belangenloosheid van de andere deelnemers op het proces.

Speciaal voor deze groep professionals brengt CoachNetwerk mensen bij elkaar en leert ze uit te groeien tot een zelfstandig opererende Intervisie groep.

Resultaat Over de duur van een jaar leert de groep Intervisie zelfstandig uit te voeren en te borgen, aan de hand van verschillende thema’s:

  • Toegankelijke en heldere Introductie van Intervisie aan de hand van reële verwachtingen en doelstellingen;
  • Matching en samenstelling van de groep;
  • Intervisie leren aan de hand van helder programma;
  • Meerdere methodieken leren gebruiken voor uiteenlopende vragen;
  • Samen de taak van voorzitter opnemen;
  • Samen zelfstandig verder zonder verdere begeleiding.
Voor wie Voor elke professionele leidinggevende die met en van andere gelijken wil leren door te reflecteren op gedrag, processen en interacties.
Inhoud In de praktijk samen Intervisie doen en leren toepassen wat er is besproken.
Algemene gegevens Het traject beslaat een jaar met daarin voorbereiding qua doelstelling en verwachtingen van de deelnemers, een Introductiebijeenkomst voor alle geïnteresseerden, 6 Intervisiebijeenkomsten. Minimum aantal deelnemers is 6, locatie is bij toerbeurt bij elke deelnemer. De deelnemers krijgen op deze manier de mogelijkheid om kennis te maken met de verschillende organisaties. Kosten zijn € 2250,– per deelnemer.
Extra informatie Groepen kunnen worden samengesteld op verschillende gelijke niveaus van ervaring, aantal medewerkers waaraan wordt leidinggegeven, niveau in de organisatie.
Bereikbaar via contact@coachnetwerk.nl, 085 – 060 3636.