Door Annemiek Rozemond

‘Je bent een geboren team player’ lees ik boven een advertentie. Ik vraag me af of dit bedrijf zich bewust is van de waarde van mensen die goed alleen kunnen werken.

Eenzaamheid is en goede katalysator voor innovatie.
Stephen Wozniak, de uitvinder die aan de basis staat van de Apple computers, was zo’n introverte, eenzame werker. Eindeloos kon hij visualiseren, puzzelen en uitproberen. In zijn eentje. Tot het hem lukte om de eerste letter ooit op een scherm te laten verschijnen. Een belangrijke stap in het ontstaan van de eerste personal computer. Toen het zover was, in 1975, was hij er in eenzaamheid getuige van. Hij stond op de schouders van andere ontwikkelaars waar hij geregeld contact mee zocht, maar het echte werk was het werk dat hij alleen had gedaan.

Ik zal je nog een voorbeeld geven van de innovatieve kracht van het individu. Jack Andraka heeft op vijftienjarige leeftijd, gesteund door zijn ouders en met behulp van internet, een methode gevonden om alvleesklierkanker in een vroeg stadium te kunnen opsporen. Het grootste deel van deze zoektocht was eenzaam monnikenwerk.

Ik ben een introvert
Zo’n 30 tot 50 % van de mensen is introvert. Ik ben er één van. Al komt er uit sommige tests dat ik een extravert ben. Maar voor 90 % van de vragen uit het boek Quiet van Susan Cain herken ik mezelf als introvert. (Aan het einde van dit artikel kun je een vertaling van die test vinden die je zelf kan maken). Dat hoeft niet te betekenen dat ik verlegen ben. Of antisociaal. Ik ben op een andere manier sociaal dan een extravert iemand. Ik breng graag veel tijd door op mezelf, liefst met een boek.

Toen ik klein was stond ik bekend als dat kind met een boek in een hoek. Ik herinner me dat ik zelfs tijdens feesten van mijn ouders zat te lezen terwijl iedereen met elkaar in gesprek was. Niets fijner dan een boek lezen in de buurt van mensen waar ik van houd.

Als introvert hebben zintuigelijke gewaarwordingen een grotere impact op me dan op een extravert iemand. Ik ben sneller overladen en heb dan tijd nodig om de prikkels te verwerken. In mijn studententijd was ik de aanvoerder van de celli van het Vu Orkest. Als we op tournee gingen was ik altijd degene die als eerste aan de dirigent vroeg of we pauze mochten houden. Ik was verbaasd dat anderen de behoefte aan pauze kennelijk niet hadden. Ik dacht dat ze zich niet durfden uitspreken. Kennelijk moest ik vaker bijkomen dan een gemiddeld mens.

Na onze trouwdag, 26 jaar geleden, hebben mijn man en ik ons teruggetrokken op Texel. Drie dagen lang zaten we voor ons uit te staren om alle indrukken te verwerken van onze huwelijksdag. We waren blij dat we niet naar Parijs waren gegaan.

Gelukkig is er ook een positieve kant aan die prikkelgevoeligheid: introverten kunnen diepgaander leren genieten van muziek, meditatie, kunst, een goed boek, gesprek of de natuur.

Introversie heeft een biologische basis.
Uit onderzoek van onder andere Jerome Kagan blijkt dat introversie samenhangt met een hoge prikkelgevoeligheid. Dit is bij heel kleine kinderen al te merken: Tweejarigen met een hoge prikkelgevoeligheid reageren met heftiger bewegingen op nieuwe situaties dan kinderen met een lage prikkelgevoeligheid. Anders dan je zou verwachten groeien ze op tot introverte mensen.

Introverten blijken een gevoelige amygdala te hebben in hun hersenen. Dit is een breindeel dat reageert op prikkels van buitenaf. Daardoor ervaren introverten prikkels sterker. Ze krijgen een hogere hartslag bij nieuwe ervaringen, grotere pupillen, strakkere stembanden en maken meer cortisol aan. Een grappige manier om te achterhalen of iemand introvert is, is om de hoeveelheid speeksel te meten bij het eten van een citroen: Ze maken meer speeksel aan dan extraverten. Daardoor kunnen ze, na het eten van een citroen, langer enveloppes dichtlikken.

Het lijkt erop dat introverten informatie uit de wereld om zich heen dieper verwerken. Ze maken meer oogbewegingen voor ze een besluit nemen. Daarom duurt het vaak langer voor ze met een antwoord komen op een vraag of voor ze een inbreng hebben in een vergadering. Introverten zijn alerter, gevoeliger voor nuance en emotioneel complexer dan extraverten. En deze eigenschappen worden vaak onderschat. Het zijn kwaliteiten die horen bij goed leiderschap, bij kunstenaars, schrijvers en uitvinders.
Voor introverten is de wereld van ideeën en innerlijke ervaringen belangrijker dan de uiterlijke wereld van status, imago en succes. Als je van introverten te lang vraagt om als extravert op te treden, raken ze uitgeput, gespannen en komen ze in een negatieve spiraal van stressopbouw. Alleen voor een betekenisvolle zaak kan een introvert langdurig optreden als een extravert zonder overspannen te raken. En dan nog kan het zijn dat hij zich in de pauze terugtrekt op het toilet om bij te komen van alle impressies. De wc als moderne behuizing voor de kluizenaar.

Veel bedrijven zijn ingericht voor extraverten.
In haar TED talk uit 2012 pleit Susan Cain ervoor om de overdreven aandacht voor teamwork op scholen en in organisaties te stoppen. Laat er meer ruimte ontstaan voor privacy en stilte om van daaruit kennis te laten ontstaan. Ze nodigt introverten uit tijd te nemen voor lezen, research en reflectie zoals bij hen past. Om daarna met hun inzichten naar buiten te komen en de wereld te verrijken.

Veel organisaties zijn onplezierig en stressvol voor introverten. Want dit vinden introverten moeilijk:

 • Kantoortuinen
 • Veel team building
 • Weinig privacy in je werkomgeving gericht op teamwerk in plaats van het stimuleren om alleen te werken
 • Brainstormen in groepen
 • Multi tasken
 • Het misverstand dat extraverten succesvoller zouden zijn bijvoorbeeld als leidinggevende of verkoper.

En deze kennis is nodig voor bedrijven:

 • In groepen hebben mensen sterk de neiging om te komen tot groepsdenken: we conformeren ons aan de mensen die het hoogste woord hebben.
 • De mensen die weinig aan het woord zijn, de introverten, hebben vaak weldoordachte inzichten.
 • Uitwisseling tussen kenniswerkers is een goed idee zolang ze maar tijd hebben om op zichzelf tot inzichten te komen en de opgedane inzichten te verwerken en toe te passen.
 • Succesvolle leiders bij proactieve professionals zijn vaak introvert: rustig, bescheiden, luisterend, welgemanierd, zichzelf relativerend en ruimte gevend.
 • Mensen presteren beter als ze in een rustige omgeving werken met voldoende privacy.
 • Uit recent onderzoek blijkt dat brainstormen individueel beter werkt dan in groepsverband.
 • Hoeveel netwerkcontacten je hebt is minder belangrijk voor acquisitie dan hoe diepgaand je netwerkcontacten zijn. En dat laatste is iets waar introverten goed in zijn.
 • Multi tasken wordt zwaar overschat. Interruptie is de grootste belemmering voor productiviteit. Het echte werk wordt gedaan als je je vastbijt in één moeilijke taak en met geduld iets doordenkt en doorzet.
 • Als je een vaardigheid echt wil beheersen is het nodig dat je oefent. Daarvoor is geduld nodig en dat je eenzaamheid verdraagt of zelfs koestert.
 • Bescheidenheid is het eren van relaties.

Een gebruiksaanwijzing voor hoe je met introverte mensen kunt omgaan:

 • Zorg dat ze de tijd en aandacht krijgen in teambijeenkomsten.
 • Creëer in teambijeenkomsten één op één momenten om zo de introverten meer ruimte te geven om hun bijdrage te doen.
 • Oefen je in stiltetolerantie om de stilte te laten duren die introverten nodig hebben om tot een inzicht te komen.
 • Verwacht niet dat introverten meedoen aan luidruchtige feesten.
 • Vermijd een cultuur waarin volle agenda’s de norm zijn waardoor er geen tijd is voor reflectie, verwerking en herstel.
 • Laat introverten die talent hebben voor leiderschap meedoen met leiderschapstrainingen speciaal voor introverten.

Tot slot een samenvatting van een mogelijke gebruiksaanwijzing voor introverte mensen zelf:

 • Neem tijd om je terug te trekken en op jezelf te werken.
 • Houd er rekening mee dat je extra hersteltijd nodig om bij te komen van indrukken.
 • Ga veel de natuur in.
 • Zorg dat je geregeld tijd doorbrengt in een prikkelarme en vertrouwde ruimte.
 • Zorg dat je een hobby hebt waar discipline en reflectie voor nodig zijn: muziek maken, schrijven, lezen, kunst maken.
 • Lees eerder een goed boek dan dat je via social media versnipperde informatie tot je neemt.
 • Ontwikkel je verfijnde vermogen om te genieten.
 • Ontwikkel je innerlijke wereld via muziek, je fantasie of meditatie.

Inspiratie voor dit blog heb ik gehaald uit het boek ‘Quiet, The Power of Intorverts in a World That Can’t Stop Talking’ van Susan Cain.