DE REIS VAN JE LEVEN

De Reis van Je Leven® is een ontwikkeltraject waarbij u letterlijk op reis gaat met uw coach. U bezoekt plekken die belangrijk zijn of zijn geweest en al rijdend of wandelend keert u terug naar eerdere momenten in uw leven en wordt gaandeweg duidelijk hoe u bent gekomen wie u nu bent. In dit proces staat u stil bij, en wordt u zich sterk bewust van de keuzes die u eerder (bewust of onbewust) hebt gemaakt. U krijgt inzicht in wat echt goed voor u is en wat u misschien beter niet (meer) kunt doen. Dit achterom kijken is iets wat mensen vaak afdoen als ‘niet nodig’, maar de praktijk wijst uit dat nieuwe mogelijkheden voor de toekomst zich pas goed ontvouwen als u het eigen verleden goed begrijpt. In de Reis van Je Leven® kijken we dus achterom om nieuwe mogelijkheden voor de toekomst te openen.

Iedere reis brengt u nieuwe informatie, nieuwe ervaringen en frisse inzichten, en voor deze reis geldt dat in heel sterke mate. De bezinning en reflectie die u met een belangeloze partner (de reiscoach) beleeft en doorleeft zorgen ervoor dat u met andere ogen naar uzelf gaat kijken. Veel mensen in leidinggevende posities ervaren dat het moeilijk is om dit beeld zelf scherp te krijgen omdat niet altijd duidelijk is of de feedback uit de omgeving objectief en compleet is. De spiegel die een onafhankelijke coach u voorhoudt kan daardoor zowel confronterend als verhelderend werken en is niet alleen interessant maar ook heel nuttig. Tijdens de Reis van je Leven® reikt de coach u instrumenten aan waarmee u het onderzoek naar uw eigen kaders, waarden en levenskeuzes kan laten plaatsvinden zodat u een eigen koers kan bepalen en bij kan sturen waar dat nodig is. U keert dus ook van deze reis anders terug, meer als uzelf wellicht dan ooit tevoren…..