Mensen veranderen geregeld van baan, zowel binnen de eigen organisatie als naar buiten. Is het meestal de medewerker die de beslissing daartoe neemt, er zijn ook situaties waarin de werkgever hiertoe stappen zet. Vooral wanneer er sprake is van een “gedwongen” vertrek, wil zowel HR als de leidinggevende dat de medewerker op een goede, sociale manier die volgende stap kan zetten. Outplacement (sinds 1979 in Nederland ter beschikking) kan dan een goede keuze zijn.

Bijvoorbeeld de marketingmanager bij een verzekeraar: Dirk is 55 jaar, hij geeft leiding aan een team waar hij te weinig aansluiting mee heeft, hij schiet in de inhoud en verliest zijn kracht als leider, marketing is vooral ICT en Social Media en Dirk wordt verzocht om naar een andere baan uit te kijken. Dirk is boos, het ligt immers allemaal niet aan hem!

Er zijn meerdere redenen te bedenken waarom een organisatie graag ziet dat een medewerker (in alle lagen van de organisatie) afscheid neemt:

  • De organisatie is veranderd en heeft behoefte aan andere vaardigheden;
  • De medewerker is niet meegegroeid met de behoeften van de organisatie (in het geval van Dirk);
  • De functie is komen te vervallen door automatisering of andere processen;
  • De verhoudingen zijn verstoord door botsende overtuigingen;
  • De medewerker is doorgegroeid naar een niveau waar geen functies voorhanden zijn;
  • De rek is uit de samenwerking.

CoachNetwerk werd gevraagd om een coachtraject te bedenken voor Dirk en kwam met een verrassend voorstel: geen traditioneel outplacementtraject maar De Reis van je Leven® (www.dereisvanjeleven.nl), een diepgaand biografisch coachtraject voor mensen die zich op een kruispunt in het leven bevinden.

Dirk begon met de schuld te leggen bij het veranderende bedrijf en het slechte team, maar kwam door De Reis van je Leven uit bij nieuwe inzichten over zichzelf en zijn eindeloze prestatiedrang. Hij vond vrij snel daarna een leuke, maar veel minder prestigieuze baan en heeft het weer helemaal naar zijn zin.

Outplacement is inmiddels een zeer bekend begrip, sinds het in 1979 kwam “overwaaien” uit de VS: het buiten de organisatie plaatsen van een medewerker.

Wanneer een medewerker vele jaren waardevol is geweest voor de organisatie en het – om welke reden dan ook – tijd is om de organisatie te verlaten, dan is een outplacement traject een mooie, respectvolle manier om aan de ene kant afscheid te nemen en aan de andere kant nieuwe deuren te openen.

In de situatie dat organisatie en medewerker niet meer bij elkaar passen, is het van het grootste belang om uit het welles-nietes getouwtrek te blijven, en op een verantwoorde manier te zoeken naar mogelijkheden die beide partijen goed doen. Afscheid nemen zet inderdaad heel vaak geweldig leuke nieuwe deuren open! Wanneer mensen zich geconfronteerd weten met een drastische verandering in hun werkzame leven, is dat een mooi moment om de balans op te maken en van daaruit de bakens te verzetten. Achteraf zijn mensen altijd blij dat ze die kans hebben gekregen.

CoachNetwerk biedt in deze levensfase verschillende mogelijkheden:

  • Een “traditioneel” outplacement traject, waarin eerst aandacht is voor de rouw die dit afscheid met zich meebrengt, waarna vervolgens de blik weer vrij op de toekomst gericht kan worden en onder andere een SWOT, oriëntatie op de arbeidsmarkt en omgaan met social media een plaats hebben.
  • Voor mensen die zich echt op een kruispunt bevinden en de bakens serieus willen verzetten is er De Reis van je Leven®, waarin de deelnemer via concrete uitstapjes naar belangrijke plekken uit zijn/haar leven het hele bestaan overziet en een volgende stap zet in wie hij/zij als mens wil zijn.
  • Ook voor de organisatie zelf heeft het consequenties wanneer een medewerker niet meer terugkeert. De onderlinge verhoudingen in een team kunnen veranderen, de manier van werken moet worden aangepast, taken anders verdeeld: ook hier afscheid nemen en de bakens verzetten.

Wij zijn er van overtuigd dat elk mens waarde toe kan voegen aan zijn/haar omgeving. Om die bijdrage goed te kanaliseren en te optimaliseren is het soms essentieel om buiten de gebaande paden te denken en te doen.

Binnen CoachNetwerk BV werken, verspreid over het land, verschillende coaches die outplacement trajecten verzorgen, de Reis van je Leven begeleiden of het achterblijvende team nieuwe wegen leert inslaan.