GABY SCHAFFRATH

Doelgroep: HBO+ professionals

Leidinggevenden

Coaches en Trainers

Branches: meerdere en met name in de financiele dienstverlening en in de zorg.

Werkwijze: Als intervisiebegeleider faciliteert Gaby het proces. Ze werkt holistisch en maakt gebruik van de kracht van het nu en de groepsdynamiek. Daarbij zet ze zichzelf in als instrument door echt te luisteren, het proces te bewaken, te spiegelen, te inspireren en waar nodig respectvol te confronteren.

Tijdens de eerste bijeenkomst staan we stil bij:

  1. Wat zijn belangrijke normen en waarden? Hoe borg je veiligheid en vertrouwen?
  2. Wat is het doel van de intervisie. Wat wordt er verwacht van de deelnemers en is er een opkomstverplichting?
  3. Wat zijn waardevolle spelregels?
  4. Op welk(e) niveau(‘s) heeft de intervisie betrekking, welke structuur en methode is het meest geschikt? Dit is mede afhankelijk van de ontwikkeling van de groep.
  5. Het maken en vastleggen van onderlinge afspraken in een “intervisiecontract”.

Tijdens de intervisie kijken we ook naar hoe het gemeenschappelijk thema speelt in het hier en nu bij de andere deelnemers. Hierdoor wordt de herkenbaarheid en gezamenlijke betrokkenheid op het thema vergroot.

Stuur een email naar Gaby

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.

De oneliner van Gaby:

“Life isn’t about waiting for the storm to pass. It’s learning how to dance in the rain!”

– Vivian Greene –

Werkgebied: regio Randstad.

Gaby coacht ook in de Engelse en Duitse taal.