Mieke Degenaar

De kunst van doen én laten

Ik prijs mij gelukkig.
Als personal coach en begeleider in organisaties ben ik namelijk nauw betrokken bij indrukwekkende successen van mijn klanten. Hun succes is net zo goed mijn succes. Ik vind het heerlijk om te zien hoe mensen volop genieten van het in vervulling gaan van hun droom of ambitie. Het maakt mij niet uit wat die droom is, als hij maar naadloos past bij een bepaalde manager of organisatie. Wanneer gaan managers eigenlijk naar een coach? In de meeste gevallen als hun leven niet brengt wat ze ervan verwachten. Ze behalen op het werk niet de resultaten die ze voor ogen hadden, de samenwerking met medewerkers loopt niet optimaal of de verhouding tussen werk en privé is danig verstoord.

Een belangrijke vraag die velen stellen is:
‘Waar doe ik het allemaal voor? Ik werk me uit de naad en ik voel me niet gelukkig. Wat gaat er mis? Waar blijft mijn succes of mijn welverdiende promotie?’
Echte verandering ontstaat pas bij de persoonlijke vragen als: Wat kan ik anders? Wat wil ik in mijn diepste verlangen wèl?’
Managers hebben in de dagelijkse praktijk minder invloed op anderen en op de organisatie dan ze wel eens willen. Wat ze wel kunnen, is zelf anders gaan denken en handelen en medewerkers inspireren tot successen en verandering. Hard werken is niet de kortste weg naar succes. Het is mijn ervaring dat ritmisch werken het meest oplevert. Op het juiste moment levert een pas op de plaats of loslaten meer op dan doorbikkelen. Op andere momenten gaat het juist wel om wilskracht en doorbijten.
Het is de kunst om alles op het juiste ogenblik en in de juiste volgorde te doen.

Veranderingsprocessen starten vaak bij persoonlijke (of organisatiebrede) fysieke of emotionele pijn.
Als coach begeleid ik mensen door deze nare fase, waar gemis centraal staat. Hierdoor ontstaat uiteindelijk rust en ruimte.
Het geheim van ontspannen is dat iemand zich niet verzet tegen zaken, ook al zijn ze niet fijn. Zolang iemand zich verzet, blijft hij daarin steken. Pas bij aanvaarding ontstaat er ruimte voor iets nieuws.
Vanuit ontspanning kan de manager komen bij zijn of haar verlangen. Hoe ziet succes er voor deze mens in zijn verbeelding uit? Is het inderdaad die luxe villa in Frankrijk, die MT voorspiegelt, of is het een andere job, waar talenten volledig kunnen ontplooien of is het plezierige samenwerking met een collega of met voldoening en energie ’s avonds thuiskomen?
Verlangen zet de manager aan tot altijd verder en steeds weer op weg gaan.
Verlangen vraagt om divergerend en creatief denken, om uitstel van oordeel en om fantaseren, zodat het verlangen ongeremd zo aantrekkelijk mogelijk gemaakt kan worden.

Het is nodig om uit de dagelijkse hectiek te stappen en in een andere sfeer of omgeving te komen, een middag, of langer, vrij te plannen voor een wandeling in de natuur, een goed gesprek of om te luieren in de hangmat.
Succes bereiken vraagt om relativerende humor, om levenskunst en leiderschap. Het werk en leven zijn immers vol verrassende en verwarrende polen, waartussen spanning voelbaar is.
Voorbeelden van polen zijn: sturen & loslaten, centraal & decentraal, autonomie & samenwerken, doelgericht & procesgericht. Een keuze voor of de ene pool of de andere geeft eenzijdigheid. Levenskunst en leiderschap passen bij de èn-èn-benadering en deze geeft meer ruimte dan het duale òf-òf-denken. Het roept vitaliteit, creativiteit en innovatie op.
Het is de uitdaging om beide polen met elkaar te verbinden en ze in ritme te brengen, afhankelijk van de context en het moment. In de ene fase is fantasie nodig en in een andere fase juist realisme. Door verbinding ontstaat realistische fantasie of fantastische realiteit.
Soms moet de manager de controle juist loslaten en open staan voor wat als vanzelf ontstaat, delegeren en vertrouwen en soms weer de koers bepalen en nauwkeurig sturen. Om tenslotte het gerealiseerde succes met hart en ziel te ontvangen en het feestelijk te vieren en er intens van te genieten.

Hierdoor tanken mensen weer energie bij en leggen ze alvast een stevige basis voor een volgend succes.