Nee, dit is geen nostalgie naar een tv-programma uit vroeger tijden. Hoewel het erg leuk is om terug te denken aan Ad Visser en Penny de Jager en de vele beroemde artiesten, gaat het hier toch echt om het jaarlijks terugkerende gesprek tussen leidinggevende en medewerker over de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker: het Persoonlijk Ontwikkel Plan, POP. Hoe maak je van dit POP-gesprek een top-POP-gesprek? Onder andere door het POP-gesprek te laten voorafgaan door een Werk Energie Analyse (WEA).

Een WEA is een online vragenlijst die wetenschappelijk is onderbouwd. De medewerker beantwoordt de vragen.
Het resultaat is een helder rapport met grafieken en cijfers dat inzicht geeft in:

  • – wat voor de medewerker energie- en stressbronnen zijn (zoals mate van ervaren steun, autonomie, werkdruk, werk-privébalans en beleid en organisatie)
  • – de energiegevers en energienemers in de taken
  • – de werkenergiebalans van een gemiddelde werkweek
  • – de mate van flow in de werkzaamheden.

Leidinggevende en werknemer bespreken de resultaten onder begeleiding van een ervaren coach. Beiden krijgen zo een soort van röntgenfoto in handen van hoe de huidige situatie op het werk wordt beleefd.

Dit levert geweldige input voor een efficiënt en helder POP-gesprek. Onder andere omdat de medewerker een goed beeld krijgt van zijn eigen invloedssfeer om dingen te veranderen. Op natuurlijke wijze vloeit hier een prioriteitenplan uit voort.

Nee, dit is geen nostalgie naar een tv-programma uit vroeger tijden. Hoewel het erg leuk is om terug te denken aan Ad Visser en Penny de Jager en de vele beroemde artiesten, gaat het hier toch echt om het jaarlijks terugkerende gesprek tussen leidinggevende en medewerker over de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker: het Persoonlijk Ontwikkel Plan, POP. Hoe maak je van dit POP-gesprek een top-POP-gesprek? Onder andere door het POP-gesprek te laten voorafgaan door een Werk Energie Analyse (WEA).

Een WEA is een online vragenlijst die wetenschappelijk is onderbouwd. De medewerker beantwoordt de vragen.
Het resultaat is een helder rapport met grafieken en cijfers dat inzicht geeft in:

  • – wat voor de medewerker energie- en stressbronnen zijn (zoals mate van ervaren steun, autonomie, werkdruk, werk-privébalans en beleid en organisatie)
  • – de energiegevers en energienemers in de taken
  • – de werkenergiebalans van een gemiddelde werkweek
  • – de mate van flow in de werkzaamheden.

Leidinggevende en werknemer bespreken de resultaten onder begeleiding van een ervaren coach. Beiden krijgen zo een soort van röntgenfoto in handen van hoe de huidige situatie op het werk wordt beleefd.

Dit levert geweldige input voor een efficiënt en helder POP-gesprek. Onder andere omdat de medewerker een goed beeld krijgt van zijn eigen invloedssfeer om dingen te veranderen. Op natuurlijke wijze vloeit hier een prioriteitenplan uit voort.