MANU BUSSCHOTS

Specialisaties: Manu is gespecialiseerd in;

  • Zelfsturing of zelforganisatie in teams. In combinatie met ontwikkeling van de teamleider of -teamcoach
  • Het samenvoegen of samen laten werken van 2 groepen tot een (nieuw) effectief geheel
  • Omgaan met veranderingen voor teams
  • Koersbepaling en talentbenutting van teams
Methodiek: Manu maakt weining gebruik maken van modellen (praten over), maar kiest voor vooral doen, en praten met elkaar. In de theoretische achterzak zit wel: systeemdenken (interactie) en systemische werken en psychologie van Jung (emotionele onderstroom)., Lencioni en zie verder bij werkwijze.
Registraties: Erkend docent CRKBO, NOLOC erkend coach.
Ervaringen: Manu heeft ervaring met

  • Teams van 4 tot 20 mensen (groter dan circa 14 met duo).
  • Teams van MBO tot WO niveau, middenkader of richtinggevende functies.
  • Teams binnen de zorg, gemeentes, onderwijs, politiek, commerciële dienstverlening.
  • Soorten vragen: sfeer is niet goed (onvrede over elkaar), onvrede over taakverdeling en/of de organisatie, teamafspraken en –resultaten worden onvoldoende behaald. Tot slot: we willen nieuwe start, of strategie, of goed omgaan met een verandering.
Bijzonderheden: Manu is naast teamcoach, ook opleider van teamcoaches en beschikbaar als supervisor of intervisiebegeleider.
Werkwijze: Manu: “In het gesprek en de ervaring vormt zich nieuwe teamdynamiek. Dus concrete onderwerpen uit de praktijk, of het persoonlijke onderlinge gesprek zijn het onderwerp. Of ervaringsgerichte werkvormen om communicatie en procedures te verhelderen die ook in de dagelijkse praktijk werken. Intake met leidinggevende en een of meerdere teamleden, om ook af te stemmen welke rol voor de leidinggevende nodig is in het teamcoachtraject. Samen leren we het snelst. Minimaal 3 sessies en meestal 6 om nieuwe gedrag ook echt te borgen. Pijlers zijn gezamenlijkheid, eigenaarschap en echtheid.”
Referentie: Joan Lommen, adjunct hoofdredacteur, Donald Duck redactie Sanoma:

“Donald Duck is al jaren een prachtig merk in Nederland. Dat is achter de schermen te danken aan een zeer goed op elkaar ingespeeld team. Toen het na 40 jaar tijd werd voor het pensioen van de hoofdredacteur, wisten we dat er een gat zou vallen. Bovendien kwamen er meer veranderingen op ons af, zoals digitalisering van onze producten, een andere manier van werken en druk vanuit de krimpende markt. In overleg met Manu – die al enkele keren als personal coach voor ons had gewerkt – hebben we een plan gemaakt om het  team succesvol met de veranderingen om te laten gaan. Hoewel… plan? Wat me meteen opviel is dat Manu op vriendelijke, maar doordringende wijze het gesprek over de (eigen) verantwoordelijkheden van hoofdredactie en chefs op tafel bracht. Zo ontstond in elke teamsessie een deel van het plan vanuit het team zelf. Dat gaf een groeiend vertrouwen dat dit team met zulke ingesleten manieren, het ook met een nieuwe hoofdredacteur en andere gewoonten, fantastisch zou gaan doen. Van planningen maken, tot het nemen van verantwoordelijkheid, tot manieren van elkaar aanspreken als dingen misgaan. Het kwam allemaal in ons plan. Manu hielp ons om dat gesprek met open vizier te voeren en ook écht te luisteren en door te vragen. We vergaderen nu ook anders, luisteren beter naar elkaar. Het leuke is dat iedereen alle veranderingen nu als een kans ziet. Oude frustraties zijn uitgesproken en eerder verborgen gebleven talenten liggen op tafel. En dat in maar vier teamsessies en enkele individuele gesprekken. Want er moest wel verbouwd worden terwijl de winkel gewoon open was!”

Stuur een email naar Manu

One-liner Manu:

“In een effectief team zijn verschillen een aanvulling en botsingen om te bouwen.