JANINE POSTEMA

Specialisaties: Janine is gespecialiseerd in teams en groepen waar leren/ ontwikkelen van en aan elkaar centraal staat.
Methodiek: Bij teamcoaching maakt Janine gebruik van de fundamentele coachtechnieken: ‘Je kunt een groep niet dwingen zich te ontwikkelen, je kunt het alleen bevorderen, faciliteren en de groep zowel als de individuele leden erop coachen’.

Janine heeft in de loop van de jaren voelsprieten ontwikkeld voor de thema’s in een groep en voor de fase waarin een groep zich bevindt.  Ze kan deze vervolgens respectvol, constructief en eventueel confronterend bespreekbaar maken. Van belang is dat de groepsleden hun eigen inbreng en eigen plek hebben binnen de groep.

De communicatie en interactiepatronen tussen de groepsleden en tijdens de teamcoachsessies zijn representatief, dus Janine observeert hoe teamleden op elkaar en op haar reageren. Ze onderzoekt de onderliggende gedachtenpatronen en / of (belemmerende ) overtuigingen met als doel inzicht te geven in en bewust te worden van waar ze staan als groep, wat ze doen als groep en hoe de uitwerking van de verschillende individuen op elkaar is in de groep.

Afhankelijk van de fase waarin het team/ de groep zich bevindt zijn thema’s: leren omgaan met feedback, doelen, structuur, afspraken, regels en inhoud naar normen, waarden van de groep.

Haar basishouding is authentiek, open en eerlijk.

Modellen en theorieën kunnen ondersteunend en inzicht gevend zijn. Bv.  Transactionele Analyse, Belbin, MDI, Kolb, en diverse team analyse modellen.

Registraties: NOBCO/ EMCC European Senior Practitioner Coach
Erkend loopbaancoach- NOLOC, MDI/ Trimetrix geregistreerd.
Ervaringen: Janine heeft ervaring met projectteams in de zorg, zelforganiserende teams en het begeleiden van teammanagers met hun team verbeterplannen.
Werkwijze: Janine is een coach met managementervaring in diverse branches en bedrijfsculturen. Haar aanpak is creatief en vrij, echter altijd doelgericht en zorgvuldig. Ze is goed in staat om structuur los te laten en gebruik te maken van interventies in het hier en nu om het team verder te helpen.

Janine start met een kennismakingsgesprek, eventueel met een teamanalyse om een beeld te krijgen van de huidige situatie ten opzichte van de gewenste situatie. Daarbij heeft ze aandacht voor het leiderschap en management in relatie tot de coachvraag.

Referenties: Manager in de zorg: “Janine is rustig, ze is zuiver. Ze is intelligent en wijs. Haar milde oordelen, maar toch scherpe inzichten waren inspirerend om met mezelf aan de slag te gaan, maar ook om haar voorbeeld te volgen met mijn eigen team. Daarnaast is ze een prettige persoonlijkheid door haar humor en samenhang.”

Teammanager: “Janine weet de snaar op de juiste manier te raken waardoor ik met tevredenheid kan terugkijken op dit traject.  Ons begrenzen of juist doorvragen of laten praten met als doel tot nieuwe inzichten te komen, heb ik als waardevol en leerzaam beschouwd.”

Stuur een email naar Janine

De Oneliner van Janine:

“Komen waar je wilt, door te zijn wie je bent en te doen wat bij je past.”