INGE HAGEMAN

Specialisaties: Inge is gespecialiseerd in:

  • Mensen aanzetten tot leren reflecteren op eigen handelen; Kijken naar eigen aandeel;
  • Mensen begeleiden bij bewust worden van hun Persoonlijk leiderschap/ eigenaarschap;
  • Helpen met zoeken naar balans werk en privé;
  • Loopbaanontwikkeling en loopbaan oriëntatie b.v. middels drijfverenscan;
  • Systemisch werken versus Trauma;
  • Handvatten vinden voor verbeteren van communicatie;
  • Coaching on the job, via video en feedback.
Voor wie: Voor iedereen die wil leren en vooruit wil in werk en/of privé.  Daarnaast voor mensen die op zoek zijn naar verandering en groei.

Voor medewerkers, managementteamleden, (middenkader) managers, projectleiders, teamleiders, coördinatoren en leidinggevenden. Kortom iedereen die in de spiegel durft te kijken en vooruit wil!

Methodiek: Inge is een coach die u “ziet en hoort”.  Die u serieus neemt in hetgeen u wilt aankijken en aanpakken.

Ze is laagdrempelig en vindt vertrouwen en veilig voelen essentieel voor het realiseren van een geslaagd begeleidingstraject.

Ze is doelgericht en pakt door.

Ze heeft zich gespecialiseerd op het gebied van communicatie en werkt veel met de video camera.
Door als ‘toeschouwer’ te  ‘kijken naar jouw eigen aandeel’ is het leerrendement behoorlijk groter.

Inge heeft haar Master als Organisatiecoach, waardoor ook de organisatiebelangen niet uit het oog verloren gaan.

Accreditaties: Als supervisie en coach geregistreerd bij de LVSC.
Master Organisatie Coach.
Bijzonderheden: Inge werkt systemisch zodat werk en privé een onderdeel vormen van de begeleiding.

Daarnaast werkt ze – zo nodig – met de traumaverwerking methode EMDR.

Publicaties: Schrijft voor ANSE(Association of National Organisations for Supervision and Coaching in Europa), bijvoorbeeld artikel: “Bridging through the magnifying glass”.

Weerspiegelingen

Hoe je kijkt is wat je ziet

Dialoog van woorden naar daden

Containerbegrippen

Werkwijze: Er is bij Inge een duidelijke samenhang tussen uw rol als persoon, beroepskracht en de werksituatie. En tussen uw denken, voelen, en handelen.

Inge kan veel communicatie vormen inzetten.

Verder maakt zij gebruik van frequente tussenevaluaties met of zonder opdrachtgever, werkopdrachten en eindevaluatie.

De Oneliner van Inge:

“Hoe je kijkt, is wat je ziet”.

Werkgebied: regio Limburg.

Stuur een email naar Inge

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.