INGE HAGEMAN

Specialisaties: Inge is gespecialiseerd in:

  • Mensen leren reflecteren op eigen handelen;
  • Persoonlijk leiderschap en eigenaarschap;
  • Balans werk en privé;
  • Verbeteren van communicatie;
  • Coaching on the job, via video en feedback.
Voor wie: Medewerkers die vooruit willen of vast komen te zitten.

Managementteamleden, (middenkader) managers, projectleiders, teamleiders, coördinatoren en andere leidinggevenden die in de spiegel durven kijken en vooruit willen.

Methodiek: Inge is een coach die u “ziet en hoort”.

Ze is laagdrempelig en vindt vertrouwen en veilig voelen essentieel voor het realiseren van een geslaagd begeleidingstraject.

Inge is inspirerend en in staat om de individuele persoon te prikkelen en uit te dagen om – middels reflecteren – te leren.

Op het gebied van communicatie werkt ze onder andere met Video Interactie Begeleiding.

Inge kan waar nodig EMDR inzetten.

Accreditaties: Als supervisie en coach geregistreerd bij de LVSC .
Bijzonderheden: Veel ervaring met Video Interactie Begeleiding.
Publicaties: Interne bladen bij Land van Gelre en Gulick, te Roermond.

Tijdschrift voor Coaching, artikel m.b.t. onderzoek Video Interactie Begeleiding

Werkwijze: Kennismaking om te zien of er een match is. Vaststellen coachdoelen en verdere wensen.

Opstellen coachcontract met coachdoelen en tijdspad. Inge schept duidelijke kaders en zal het proces resultaatgericht vormgeven.

Frequente tussenevaluaties met of zonder opdrachtgever, werkopdrachten en eindevaluatie.

De Oneliner van Inge:

“Hoe je kijkt, is wat je ziet”.

Werkgebied: regio Limburg.

Stuur een email naar Inge