DAAN LIMBURG

Specialisaties: Daan is gespecialiseerd in:

  • Transformeren van beperkende zelfbeelden en gewoontepatronen naar bewuste keuzes;
  • Vrijmaken van verborgen potentieel;
  • Meer kleur geven aan eigen bijdrage, zichtbaarder worden;
  • Om kunnen gaan met spanning, weerstand en conflicten;
  • Vergroten van eigen invloed op aard en omvang van het werk.
Voor wie: Professionals en leidinggevenden, die meer zichzelf willen worden in werk en leven, en ook willen investeren in het proces dat een dergelijke ontwikkeling faciliteert
Methodiek: Mijn methodieken sluiten aan bij het verlangen van mensen om minder vast te zitten in ineffectieve patronen, en meer vanuit hun ware aard en werkelijke vermogens te gaan handelen. Werkvormen, die op maat worden ingezet, komen voort uit onder meer de systeemtheorie en de zijnsoriëntatie. Gericht op het enerzijds verkrijgen van een ruimer perspectief op jezelf en je omgeving, anderzijds op het concreet vertalen van verkregen inzichten naar de werkpraktijk.
Accreditaties: NOBCO/EMCC European Senior Practitioner Coach
NOLOC Loopbaanprofessional
Gecertificeerd Non Dualistisch Coach
Publicaties: Daan is schrijver van diverse artikelen en het boek “Werken met Verschil”.

Handelen vanuit je ware aard.

Gezonde patronen opbouwen.

Bewust handelen in spannende situaties.

Het boek is te bestellen via ons kenniscentrum.

Bijzonderheden: Daan heeft als rode draad in zijn loopbaan het verlangen om mensen tot hun recht te laten komen. Na zijn universitaire studie oefende hij diverse functies uit, zowel binnen het bedrijfsleven als binnen de non-profitsector.
Werkwijze: Daan is erg gericht op het stimuleren van een ontwikkeling die op langere termijn beklijft. Dat begint met de intrinsieke leerwens van de coachee. In zijn werkwijze nemen ervaringsgerichte oefeningen, aandacht voor de dynamiek tussen coach en coachee, en het ontdekken van nieuwe handelingsalternatieven een belangrijke plaats in. Daarnaast leert de coachee hoe hij/zij ook na het traject de ingezette ontwikkeling zelf kan borgen en vervolgen. Zijn stijl kan worden getypeerd als betrokken en stimulerend, verdiepend èn praktisch. Zie ook het filmpje hiernaast.

Stuur een email naar Daan

De Oneliner van Daan:

“Spanning wijst er op dat er iets in ons te weinig ruimte krijgt om te leven.”

Werkgebied: Randstad.

In dit filmpje stelt Daan zich nader voor: