DAAN LIMBURG

Specialisaties: Daan is gespecialiseerd in:

  • Transformeren van beperkende zelfbeelden en gewoontepatronen naar mogelijkheden en toekomst;
  • Vrijmaken van verborgen potentieel;
  • Meer kleur geven aan eigen bijdrage, zichtbaarder worden;
  • Om kunnen gaan met spanning, weerstand en conflicten;
  • Vergroten van eigen invloed op aard en omvang van het werk;
  • Kruispunt- en loopbaanvragen.
Voor wie: Daan vindt het waardevol om de verschillende lagen binnen een bedrijf te coachen: professionals, (midden en hoger) management en directie. En zowel binnen het bedrijfsleven als voor de overheid/non profit sector.
Methodiek: Daan beschikt over een groot scala van methodieken, “op maat” toegepast. Zowel op het gebied van vergroting van bewustzijn (o.a. meditatieve oefeningen, visualisatie, lichaamswerk, verhalen/film) als op concrete vertaling van inzichten (o.a. rollenspel, bespreking casuïstiek).
Accreditaties: NOBCO/EMCC European Senior Practitioner Coach

NOLOC Loopbaanprofessional

Publicaties: Daan is schrijver van diverse artikelen en het boek “Werken met Verschil”.
Bijzonderheden: Daan zegt: “Ik zie dat mensen vaak vanuit beperkende zelfbeelden en vastliggende gewoontepatronen functioneren. Op een gegeven moment gaat deze “aangeleerde identiteit” je belemmeren. Het verlangen om meer vanuit je ware aard en werkelijke vermogens te gaan handelen groeit dan. Mijn begeleiding sluit bij die behoefte aan.” Na zijn universitaire studie heeft hij langdurige ervaring in diverse rollen opgedaan, de laatste 18 jaar als coach. Zijn stijl kan worden getypeerd als betrokken en stimulerend, diepgaand èn praktisch.
Werkwijze: Kennismaking en bespreking ontwikkelingsvraag, afstemming met betrokken organisatie, duidelijk kader incl. ruimte voor wat in het “hier en nu” aandacht behoeft, opdrachten tussen de sessies, je eigen coach leren zijn bij toekomstige vragen na het traject.

Stuur een email naar Daan

De Oneliner van Daan:

“Als niets meer moet, komt er ruimte voor wat er is.”

Werkgebied: Randstad.

In dit filmpje stelt Daan zich nader voor: