DAAN LIMBURG

Doelgroep: Professionals, midden en hoger management, directie.

Zowel bedrijfsleven als overheid/ non-profitsector. Met name veel ervaring in de zakelijke dienstverlening.

Werkwijze: Daan ziet intervisie als een mooie en effectieve leervorm om:

  • Op een gestructureerde manier te reflecteren op werkvragen en daarover inzichten te verkrijgen;
  • Verkregen inzichten te vertalen naar situaties in de eigen werkpraktijk;
  • Concrete handvatten te ontvangen en te oefenen met vaardigheden zoals vragen stellen, doorvragen, feedback geven, luisteren en omgaan met (eigen) weerstand.
  • Aandachtspunten vanuit/ voor de organisatie terug te laten koppelen naar de organisatie (optie bij deelnemers vanuit dezelfde organisatie).

De deelnemers bepalen zelf de inhoud van elke bijeenkomst. Door naar concrete situaties te kijken en verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen gedrag vergroten de deelnemers zelfinzicht en effectiviteit.

Als begeleider structureert Daan de bijeenkomsten, brengt diverse gespreksmodellen in en verdiept de interactie (speciale aandacht voor het “hier en nu” proces).

Bijzonderheden: Het inspirerende van intervisie vindt Daan dat de deelnemers op een heel persoonlijke manier van en met elkaar leren. Zo kunnen zij een vertrouwensband opbouwen, ook op langere termijn. Deelnemers ervaren intervisie vaak als een waardevol rustpunt om even afstand te nemen. Vanuit opgedane inzichten tijdens intervisie kan ook duidelijk worden of er nog aanvullende ondersteuning gewenst is.

Stuur een email naar Daan

De Oneliner van Daan:

“Als niets meer moet, komt er ruimte voor wat er is.”

Werkgebied: regio Den Haag en Utrecht.